Sales Ended

Hyfforddiant Plant Fel Ymchwilwyr - Children as Researchers Training

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ysgol Rheolaeth - Prifysgol Abertawe

Campws y Bae

Ffordd Fabian

Abertawe

SA1 8EN

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Mae prosiect Lleisiau Bach/Little Voices yn cael ei reoli gan Arsyllfa Cymru ar yr Hawliau Dynol Plant a Phobl Ifanc ym Mhrifysgol Abertawe, mewn partneriaeth hefo Prifysgol Bangor :http://www.swansea.ac.uk/law/wales-observatory/ . Mae'r prosiect Loteri Fawr cyfredol Lleisiau Bach yn Galw Allan 2014 - 17 wedi creu 65 prosiect lleol wedi eu arwain gan blant, a chreu adroddiad arweinwyd gan blant o dan 11 oed i bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn oedd y cyntaf o'i fath yn y byd.

Mae Lleisiau Bach/Little Voices yn cefnogi plant a phobl ifanc i ddeall eu hawliau dynol, i ddewis materion i ymchwilio, dewis dulliau ymchwil, creu'r ymchwil a dod i gasgliadau yn seiliedig ar dystiolaeth ac i hyrwyddo'r newidiadau hoffent nhw weld hefo partneriaid ar y lefel cywir o greu penderfyniadau, o'r sefydliad i lywodraeth leol a chenedlaethol, cyrff cyhoeddus a chyrff rhyngwladol.

Mae hwn yn ddiwrnod cyfan o hyfforddiant yn y dulliau Plant fel Ymchwilwyr defnyddwyr gan Leisiau Bach/Little Voices i gynnal y gweithgareddau cyfranogol ar draws Cymru

Bydd y dydd yn cynnwys gweithdai ymarferol ac esiamplau o sut gallwch ddefnyddio'r dulliau i hyfforddi Plant Fel Ymchwilwyr ac i redeg eu hymgynghoriad eu hunain.

Share with friends

Date and Time

Location

Ysgol Rheolaeth - Prifysgol Abertawe

Campws y Bae

Ffordd Fabian

Abertawe

SA1 8EN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved