Free

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Caring Dads Awareness Training - Gwynedd

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Galeri Caernarfon

Caernarfon

Gwynedd

LL55 1SQ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Hen Argraffdy, 12 Ffordd yr Efail, Llangefni, Ynys Môn. LL77 7ER

01248 750903 gorwel@gorwel.org


Teitl y Cwrs Hyfforddiant Ymwybyddiaeth ‘Caring Dads’ ar gyfer cyfeirwyr

Hwyluswyr - Paul Jones

Nôd y cwrsCyflwyniad i raglen ‘Caring Dads’ ac i drafod defnyddwyr gwasanaeth addas i’w cyfeirio i’r rhaglen.

Ymroddir rhaglen Caring Dads i sicrhau diogelwch a lles plant drwy weithio gyda thadau sydd wedi cam-drin ac esgeuluso eu plant. Yn ogystal mae Caring Dads yn gweithio â thadau sydd wedi cam-drin mamau ym mhresenoldeb eu plant. Rhaglen yw Caring Dads sy’n canolbwyntio ar les penodol y plentyn.

Ffocws rhaglen Caring Dads yw:

  • Cynorthwyo dynion i adnabod agweddau ac ymddygiadau positif a negyddol wrth feithrin perthynas rhwng tad a phlentyn.
  • Datblygu sgiliau rhyngweithiol gyda phlant mewn dull positif.
  • Ysgogi dealltwriaeth ac effaith mae ymddygiad bygythiol, sarhaus ac esgeulus yn cael ar blant. Ymchwilio beth yw effaith tadau sydd wedi cam-drin mamau ym mhresenoldeb eu plant.

I hawlio eich lle ar y cwrs uchod cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda ar:- 01248 750903 neu gorwel@gorwel.org neu drwy Eventbrite.

Fwy o wybodaeth ar www.pauljonesisw.co.uk

==================

Course Title Caring Dads Awareness training for referrers

Facilitator’s - Paul Jones

Course AimAn introduction to the Caring Dads programme and to discuss appropriate service users to be referred.

Caring Dads is devoted to ensuring the safety and well being of children through working with fathers who have abused and neglect their children or expose them to abuse of their mothers. Caring Dads is a child centred programme.

The Caring Dads program focuses on:-

  • Helping men recognise attitudes, beliefs, and behaviours that support healthy and unhealthy father-child relationships.
  • Develop skills for interacting with children in healthy ways.
  • Appreciate the impact on children of controlling, intimidating, abusive and neglectful actions including witnessing domestic violence.

To reserve your space on the above course please contact us on

01248 750903 or gorwel@gorwel.org or through Eventbrite.

More information on www.pauljonesisw.co.uk

Share with friends

Date and Time

Location

Galeri Caernarfon

Caernarfon

Gwynedd

LL55 1SQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved