Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

This is a 3 day course.

Day 1: 13 November 2017
Day 2: 20 November 2017
Day 3: 28 November 2017

 

Cwrs tridiau yw hwn.

Diwrnod 1: 13 Tachwedd 2017
Diwrnod 2: 20 Tachwedd 2017
Diwrnod 3: 28 Tachwedd 2017

Hyfforddi'r Hyfforddwr
Train The Trainer
Caerdydd/Cardiff

CULT Cymru

Monday, 13 November 2017 at 10:00 - Tuesday, 28 November 2017 at 17:00 (GMT)

Hyfforddi'r Hyfforddwr Train The Trainer...

Ticket Information

Ticket Type Sales End Price Fee Quantity
Aelod Undeb - Union Member
Unigolion sy'n aelod o undeb.
Individual union members.
12 Nov 2017 £50.00 £0.00
Unigolion / Individual
Unigolion sydd ddim yn aelod o undeb.
Non-union individuals.
12 Nov 2017 £75.00 £0.00
Cyflogwyr / Employers
Cyflogwyr yn archebu lle ar gyfer eu gweithwyr.
Employers booking places for their workers.
12 Nov 2017 £110.00 £0.00

Who's Going

Loading your connections...

Share Hyfforddi'r Hyfforddwr Train The Trainer Caerdydd/Cardiff

Event Details

Hyfforddi’r Hyfforddwr

Train The Trainer

Pris Masnachol = £450

(Iaith y cwrs = Saesneg)


Ydych chi’n gweithio yn y sector greadigol ac eisiau ychwanegu at eich set o sgiliau drwy gallu darparu hyfforddiant?

 Commercial Cost = £450

 (Language of course = English)

 

Do you work in the creative sector and would like to add to your skills by being able to deliver training?

Beth bynnag eich gwaith, bydd y cwrs tridiau achrededig (lefel 3) Hyfforddi'r Hyfforddwr yn eich galluogi i rannu eich gwybodaeth a'ch sgiliau mewn ffordd strwythuredig a phroffesiynol.

This practical 3 day (level 3, Agored) accredited Train The Trainer course will enable you to share your knowledge and skills in a structured and professional manner in your workplace and beyond.

Erbyn diwedd y cwrs hwn dylech allu:

 • Adnabod pwrpas a phroses o hyfforddiant
 • Disgrifio sut mae pobl yn dysgu a phwysigrwydd arddulliau dysgu unigol wrth gyflwyno hyfforddiant
 •  Dadansoddi dulliau ac asesiadau hyfforddiant
 • Cynlluniwch sesiwn hyfforddi strwythuredig
 • Cyflwyno hyfforddiant
 • Gwerthuso hyfforddiant


By the end of this workshop you should be able to: 

 • Identify the purpose and process of training
 • Describe how people learn and the importance of individual learning styles in the delivery of training
 • Analyse training methods and assessments
 • Plan a structured training session
 • Deliver training
 • Evaluate training

Rhedir fel cwrs 2 ddiwrnod o hyfforddiant (13 Tachwedd a 20 Tachwedd) ag 1 diwrnod (28 Tachwedd) yn darparu / asesu hyfforddiant, ble mae'r mynychwyr yn darparu sesiwn hyfforddi 30 munud.

Bydd rhaid i bob ymgeisydd gwblhau aseiniad ysgrifenedig er mwyn derbyn achrediad. Darparir canllawiau yn ystod y 2 diwrnod yn y dosbarth.

This is run as a 2 day taught programme (13 November & 20 November) followed by a practical 1 day micro-teach / assessing training session (28 November) where participants deliver a 30 minute training session. 

All candidates must complete a written assignment to achieve the accreditation. Guidance is provided during the classroom sessions.

"Rhagorol - Diolch o galon i CULT Cymru am drefnu cwrs mor ddefnyddiol a diddorol." Zena - Cardiff Theatrical Services

"One of the best courses I have attended. Very informative. Most enjoyable." Tracy - Newbridge Memo

Cynhelir gweithdai CULT Cymru mewn awyrgylch cyfeillgar a chefnogol. Mae'r adborth gan y cyrsiau blaenorol wedi bod yn bositif iawn.

All CULT Cymru workshops take place in a friendly and supportive environment and feedback from the previous course have been very positive.


Marilyn Thomas - Hyfforddwraig

Athrawes ac asesydd gyda dros 20ain mlynedd o brofiad mewn Addysg i Oedolion.

Mae hi'n dysgu Seicoleg, Y Gyfraith, Hyfforddi Athrawon, a Hanes Lleol.

Mae ganddi MA mewn Addysg a Rheolaeth, B.Add. mewn Addysg Galwedigaethol, TAR a chymwysterau Lefel 4 mewn gwirio mewnol ac asesu.

Trainer

Marilyn Thomas is a qualified teacher and assessor in Adult Education with over twenty years’ experience. 

She currently teaches Psychology, Law, teacher training, and local history. 

She has an MA in Education and Management, a B.Ed in Vocational Education, a PGCE and a Level 4 Internal verifiers and assessors awards.

Do you have questions about Hyfforddi'r Hyfforddwr Train The Trainer Caerdydd/Cardiff ? Contact CULT Cymru

Save This Event

Event Saved

When & Where


BBC Llandaff
Llantrisant Road
Llandaff
CF5 2YQ Cardiff
United Kingdom

Monday, 13 November 2017 at 10:00 - Tuesday, 28 November 2017 at 17:00 (GMT)


  Add to my calendar

Organiser

CULT Cymru

Prosiect arloesol rhwng yr undebau creadigol - BECTU, Equity, Undeb y Cerddorion, a Undeb yr Ysgrifenwyr.   Cefnogwyd gan Gronfa Dysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru.  Creuwyd yn 2008.

Trwy gweithio gyda'n partneriaid amrywiol rydym yn cefnogi datblygiad proffesiynol gweithwyr y diwydiant trwy trefnu gweithdai a dosbarthiadau meistr, cyfleoedd rhwydweithio, digwyddiadau ac yn darparu gwybodaeth a chymorth.

 

An innovative project between creative unions BECTU, Equity, the Musicians Union and the Writers' Guild in Wales.  We are supported via the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund. Created in 2008.

Working with our many partners we support the professional development of industry workers by organising workshops, master classes, networking opportunities, events and offer information and support.

  Contact the Organiser
Hyfforddi'r Hyfforddwr
Train The Trainer
Caerdydd/Cardiff
Things to do in Cardiff Course Film & Media

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.