Free

Hyfforddi’r Hyfforddwr –‘Y Senedd, etholiadau a fi’

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Hyfforddi’r Hyfforddwr –‘Y Senedd, etholiadau a fi’ – sut i ymgysylltu â phleidleiswyr ifanc sy’n pleidleisio am y tro cyntaf.

About this Event

Yn addas i athrawon uwchradd, darlithwyr coleg neu weithwyr ieuenctidTrefnwyr: Senedd Cymru a’r Comisiwn Etholiadol

Gwybodaeth ychwanegol: Ymunwch â thîm Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc y Senedd a’r Comisiwn Etholiadol ar gyfer y sesiwn hyfforddi’r hyfforddwr arbennig hon pan fyddant yn trafod sut i gyfleu rôl a phwerau’r Senedd a gwaith ei Haelodau i gynulleidfa ifanc, gan gynnwys sut i bleidleisio. Gyda phleidleisiau yn 16 oed yn cael eu cyflwyno yn etholiad y Senedd yn 2021, bydd hon yn sesiwn amhrisiadwy i'r holl addysgwyr sydd am sicrhau bod y rhai sy’n pleidleisio am y tro cyntaf yn ymgysylltu â gwleidyddiaeth yng Nghymru.

Bydd y sesiwn yma yn cael ei gynnal yn y Gymraeg.

Sylwer os gwelwch yn dda: mae angen app Teams ar gyfer ymuno â'r sesiwn yma ar ddyfais ffôn symudol.

Datganiad Diogelwch Data

Byddwn yn rheoli tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn drwy ddefnyddio Eventbrite. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a roddwch i gysylltu â chi am y digwyddiad, ac i gasglu unrhyw adborth am eich profiad. Dim ond at y diben hwn y byddwn yn defnyddio eich data, a gedwir unrhyw ddata am gyfnod o hyd at 6 mis cyn cael ei ddileu'n barhaol.

I gael rhagor o wybodaeth am sut y bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd llawn. Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am sut y caiff eich gwybodaeth ei ddefnyddio, rhowch wybod i aelod o staff y Senedd cyn, neu yn ystod y digwyddiad, neu e-bostiwch contact@senedd.cymru.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved