Free

Hywel Dda University Health Board - Transforming Mental Health Consultation...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Crundale Hall

Chapel Road

Crundale

SA62 4DF

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description


This event is hosted by Hwylus (an independent research company). We aim to gather the views of stakeholders including patients, carers, families and local communities on the proposed changes to the delivery of mental health services within Hywel Dda University Health Board.

Cynhelir y digwyddiad yma gan Hwylus Cyf (cwmni ymchwil ymgynghorol). Ein nod yw i gasglu barn rhanddeiliaid ar y newidiadau posib i wasanaethau iechyd meddwl o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Share with friends

Date and Time

Location

Crundale Hall

Chapel Road

Crundale

SA62 4DF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved