£4

I fyny ac i lawr yr afon Nedd Fechan / Up and Down the Nedd Fechan (walk)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Maes parcio Pont Melin-fach / Pont Melin-fach car park

Heol Calch

Ystradfellte

Aberhonddu / Brecon, Powys

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

[scroll down for English]

Taith astudio bwyd gwyllt. Archwiliad o hanes naturiol y ceunant coediog trwchus hwn. Mae’r ardal cadwraeth arbennig (ACA) yn nodedig am ei bryoffytau (mwsoglau a llysiau’r afu) sy’n ffynnu yn yr amodau cysgodol llaith.

Pellter: 3.5km / 2 milltir

Amser: 3.5 hours

Gradd: cymedrol

Cyfanswm y dringo: c70m / 220tr

Sori – dim cŵn ar daith cerdded bywyd gwyllt.

I gael mwy wybodaeth am hyn ac eraill yn cerdded yng Ngŵyl Geoparc 2017, clicwch yma.


ENGLISH DESCRIPTION FOLLOWS:

Wildlife study walk. An exploration of the natural history of this thickly wooded gorge. This special area of conservation (SAC) is noted for its bryophytes (mosses and liverworts) which thrive in the damp shady conditions.

Distance: 3.5km / 2 milltir

Time: 3.5 hours

Total ascent: c70m / 220ft

Grade: moderate

Sorry - no dogs on this wildlife walk

For more information on this and other walks in the Geopark Festival 2017, click here.

Share with friends

Date and Time

Location

Maes parcio Pont Melin-fach / Pont Melin-fach car park

Heol Calch

Ystradfellte

Aberhonddu / Brecon, Powys

View Map

Save This Event

Event Saved