Sold Out

Ideas Jam - Bringing Ideas to Life

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff Business School

Postgraduate Teaching Centre/Executive Education Suite

3 Colum Drive

Cardiff

CF10 3EU

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Are you passionate about solving social and ethical issues? Do you consider yourself an independent and curious and critical thinker? Would you like to develop your innovative mindset and put your great ideas into action? Then come along and be part of one of the biggest ‘Ideas Jam’ Cardiff University has ever held.

A collaborative brainstorming event, spread over 1.5 days annd geared towards generating solutions to real-world issues in a fun and creative environment, this event kicks starts a week-long Student Innovation Festival - a celebration of the innovative and creative work taking place across the University, and has been co-produced and curated by a team of students working with our Schools and staff. Three of our community partners will be posing 'burning questions; that they need your fresh thinking and ideas to provide solutions for. As well as being able to work in teams with students across the campus and across different disciplines, there will be ex Cardiff University, young entrepreneurs speaking, 'short circuit' games and competitions and a prize for the team who, in the judges view, have produced the best solutions to the 'burning' questions'. All rounded off with a celebration and our very own School of Psychology Band playing.

Watch this space for more info!

Please note that this event is only for staff and students of Cardiff University.


Mae'r digwyddiad yn cychwyn gyda’r Ŵyl Arloesedd Myfyrwyr sy'n para wythnos. Dyma ddathliad o waith arloesol a chreadigol a wneir ar draws y Brifysgol, wedi'i gyd-gynhyrchu a'i guradu gan dîm o fyfyrwyr sy'n gweithio gyda'n Hysgolion a'n staff. Darllenwch am y digwyddiadau eraill a gynhelir ar draws y campws yn ystod wythnos yr ŵyl.

Ydych chi’n angerddol dros ddatrys problemau cymdeithasol a moesegol? Ydych chi’n eich ystyried eich hun yn feddyliwr annibynnol, chwilfrydig, a beirniadol? Hoffech ddatblygu eich meddylfryd arloesol a rhoi eich syniadau gwych ar waith? Os felly, dewch draw i fod yn rhan o’r ‘Sesiwn Syniadau’ mwyaf y mae Prifysgol Caerdydd erioed wedi’i gynnal.

Ydych chi’n angerddol dros ddatrys problemau cymdeithasol a moesegol? Ydych chi’n eich ystyried eich hun yn feddyliwr annibynnol, chwilfrydig, a beirniadol? Hoffech ddatblygu eich meddylfryd arloesol a rhoi eich syniadau gwych ar waith? Os felly, dewch draw i fod yn rhan o’r ‘Sesiwn Syniadau’ mwyaf y mae Prifysgol Caerdydd erioed wedi’i gynnal.

Digwyddiad tasgu syniadau wedi’i rannu dros 1.5 o ddiwrnodau sy’n anelu at gynhyrchu atebion i broblemau yn y byd go iawn mewn amgylchedd hwyliog a chreadigol. Mae'r digwyddiad yn cychwyn gyda’r Ŵyl Arloesedd Myfyrwyr sy'n para wythnos. Dyma ddathliad o waith arloesol a chreadigol a wneir ar draws y Brifysgol, wedi'i gyd-gynhyrchu a'i guradu gan dîm o fyfyrwyr sy'n gweithio gyda'n Hysgolion a'n staff. Bydd tri o’n partneriaid cymunedol yn gofyn ‘cwestiynau llosg’ y mae angen eich meddwl a’r syniadau ffres ar eu cyfer. Yn ogystal â gallu gweithio mewn timoedd gyda myfyrwyr ar draws y campws ac ar draws gwahanol ddisgyblaethau, bydd entrepreneuriaid ifainc sy’n gynfyfyrwyr o Brifysgol Caerdydd yn cynnal sgyrsiau, gemau ‘cylchred byr’ a chystadleuaeth ar gyfer y tîm sydd wedi cynhyrchu’r ateb gorau i’r ‘cwestiynau llosg’ yn nhyb y beirniaid. Yn goron ar y cyfan bydd dathliad gyda’n band ni ein hunain o’r Ysgol Seicoleg yn chwarae.

Bydd rhagor o wybodaeth maes o law!

Sylwch mai dim ond ar gyfer staff a myfyrwyr Prifysgol Caerdydd y mae'r digwyddiad hwn.

Date and Time

Location

Cardiff Business School

Postgraduate Teaching Centre/Executive Education Suite

3 Colum Drive

Cardiff

CF10 3EU

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved