Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Old School Lane Centre

Church Walks

Llandudno

LL30 2HL

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

I ddatblygu dealltwriaeth o ymwybyddiaeth diogelwch.

Cynnwys y Cwrs:

 • Eu cyfrifoldebau o dan y Ddeddf Gwaith Iechyd a Diogelwch

 • Eu safle cyfreithiol yn y man gwaith

 • Pwysigrwydd y Ddeddf yn y man gwaith

 • Y gallu i liniaru unrhyw ôl-effaith cyfreithiol

Ar ddiwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr yn gallu:

 • Deall eu cyfrifoldebau cyfreithiol yn y man gwaith

 • Lleihau’r siawns o ymgyfreithiad cwmni neu bersonél

 • Gweithio’n ddiogel yn y man gwaith

To develop an understanding of safety awareness.

Course Content:

 • Their responsibilities under the Health & Safety at Work Act

 • Their legal position in the work place

 • The Act’s importance in the work place

 • Be able to mitigate any legal repercussions

By the end of the course, participants will be able to:

 • Know their legal duties in the workplace

 • Reduce the chance of personnel or company litigation

 • Work safer in the workplace


Share with friends

Date and Time

Location

Old School Lane Centre

Church Walks

Llandudno

LL30 2HL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved