Iechyd a Gofal Cymdeithasol – digwyddiadau cwricwlwm ac asesu (Llandrindod...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Canolfan Adnoddau'r Cyfryngau

Ffordd Rhydychen

Llandrindod

LD1 6AH

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Bwriedir y digwyddiad undydd hwn ar gyfer y rheini sy'n paratoi i ddarparu'r cymwysterau Lefel 2 neu 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Lansiad o'r cymwysterau Lefel 2 a 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol newydd ar gyfer darparwyr hyfforddiant, sefydliadau addysg bellach, ysgolion, y sawl sy'n darparu dysgu seiliedig ar waith a rhanddeiliaid y sector yw'r digwyddiad hwn.

Os ydych yn aseswr, hyfforddwr, athro/athrawes neu'n cefnogi sicrhau ansawdd yn eich sefydliad, neu'n darparu cymwysterau mewn amgylchedd dysgu seiliedig ar waith neu ystafell ddosbarth, byddwch chi'n cael budd o'r digwyddiad hwn.

Canlyniadau ar gyfer cynrychiolwyr:

Gwella eich dealltwriaeth o'r cymwysterau canlynol a sut maen nhw'n cysylltu â'i gilydd:

  • Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd
  • Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)
  • Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc)

Bydd y diwrnod yn cynnwys gweithgareddau gweithdy sy'n ymwneud â'r cymwysterau newydd ac yn cynnig cyfle i chi archwilio a thrafod y materion canlynol:

  • Cynnwys a strwythur y Cymhwyster
  • Strategaeth Asesu
  • Prosesau cymeradwyo a dilysu
  • Adnoddau
  • Digwyddiadau a chyfleoedd cefnogi yn y dyfodol

Bydd cyfle hefyd i chi rwydweithio â chydweithwyr o ganolfannau eraill sy'n ymwneud â darparu'r cymwysterau hyn.

Gweinyddu'r digwyddiad

Rhagwelir y bydd y digwyddiad hwn yn boblogaidd, felly dim ond un cynrychiolydd o bob canolfan fydd yn cael bod yn bresennol.

Tuag wythnos cyn y digwyddiad byddwch yn derbyn neges e-bost yn cynnwys deunyddiau ar gyfer y digwyddiad. Bydd angen i chi argraffu'r rhain a dod â nhw gyda chi.

Bydd gweminar yn defnyddio cynnwys y cwrs hwn ar gael i'r rheini ohonoch sydd ddim yn gallu mynychu'r digwyddiad hwn.

Noder: Nid oes sicrwydd y bydd lle parcio ar gael mewn unrhyw leoliad a chyfrifoldeb y cynrychiolydd yw unrhyw ffioedd parcio.(Ewch i wefan y safle i wirio trefniadau parcio a threfniadau trafnidiaeth gyhoeddus.)

Pan fyddwch yn cofrestru am y digwyddiad hwn byddwn yn ymdrin â'ch data personol yn gwbl ofalus a phreifat. Prosesir eich data personol yn unol â'n polisi preifatrwydd yn unig.

Date and Time

Location

Canolfan Adnoddau'r Cyfryngau

Ffordd Rhydychen

Llandrindod

LD1 6AH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved