Free

Illustration with artist Lucy Dickson / Darlunio gyda’r artist Lucy Dickson

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Llanover Hall Arts Centre

Romilly Road

Cardiff

CF5 1FH

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Criw Celf Studio

For ages 11 - 14

February Half term art club sessions led by a team of artists and covering a variety of media.

Illustration with artist Lucy Dickson

Mon 19 Feb 10.30am - 2.30pm & Tues 20 Feb 10.30am - 2.30pm

At Llanover Hall, 25 Romilly Rd, Cardiff CF5 1FH

Learn about the visual language of illustration, have fun exploring drawing, composition and colour. Experience and develop methods and techniques involved with illustration and look at the ever changing and opinion driven ways to define ‘illustration’.


Stiwdio Criw Celf

Ar gyfer 11 – 14 oed

Sesiynau clwb celf Hanner tymor mis Chwefror dan arweiniad tîm o artistiaid yn cwmpasu amrywiaeth o gyfryngau.

Darlunio gyda’r artist Lucy Dickson

dyddiau Llun 19 Chwefror a Mawrth 20 Chwefror 10.30am - 2.30pm

Yn Neuadd Llanofer, 25 Heol Romilly, Caerdydd CF5 1FH

Fe ddysgwch am iaith weledol darlunio, cael hwyl yn chwilio lluniadu, cyfansoddi a lliw. Cewch brofi a datblygu dulliau a thechnegau ynghlwm â darlunio a bwrw golwg ar y ffyrdd newidiol - a yrrir gan farn - o ddiffinio ‘darlunio’.

Share with friends

Date and Time

Location

Llanover Hall Arts Centre

Romilly Road

Cardiff

CF5 1FH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved