Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

imPRove training: Effective people management

CIPR Cymru Wales

Wednesday, June 20, 2018 at 9:30 AM (BST)

Ticket Information

Ticket Type Remaining Sales End Price Fee VAT Quantity
CIPR Members
This ticket is for members of the CIPR only. You will be required to give your membership number when booking. Cost includes tuition, materials, lunch plus Eventbrite booking fee and VAT @ 20%.
11 Tickets Jun 19, 2018 £125.00 £0.00 £25.00
Non Member
This ticket is available to all delegates who are not members of CIPR. Cost includes tuition, materials, lunch plus Eventbrite booking fee and VAT @ 20%.
11 Tickets Jun 19, 2018 £195.00 £0.00 £39.00

Share imPRove training: Effective people management

Event Details

Practical and cost-effective training for PR practitioners in Wales

Effective People Management

Workshop aim

This course examines management of self and the role of emotional intelligence and personal effectiveness in managing individuals and teams. It focuses on motivation and managing underperformance as well as dealing with difficult people.

Who should attend

Suitable for those newly promoted to a management position. Those already in a management role will learn new approaches in getting the most out of their people.

What to expect

 • practical exercises and some theory

 • group discussion
 • role play.

Course objectives

Participation in the course will provide you with the knowledge to:

 • understand how effective teams perform

 • set individual and team objectives

 • deal with conflict

 • train and develop your team

 • manage underperformance

 • identify issues that affect working relationships

 • improve your interpersonal skills

 • understand the regulatory environment around employee relations.

Di Burton founded Cicada Communications in 1987. She advised at board level on leader communication and reputation management for a range of blue chip organisations, including Jaguar Landrover. In 2014, Di was Interim Head of Communications for North Yorkshire Police for seven months.

 

For 16 years she directed the MA in Public Communication programme for the Government Communication Network (GCN) at Leeds Trinity University College. Di is a Fellow of the Chartered Institute of Personnel and Development and a Fellow of the Chartered Institute of Public Relations.

 

As an industry expert, she has worked at 10 Downing Street and the Cabinet Office, and is a regular speaker at national conferences. Di is a member of the Cabinet Office Communications Review team, is a member of London's Reform Club and Yorkshire's Two Percent Club, and is listed in PR Week's Power List of the most influential people in public relations.

 

This course carries 10 CIPR CPD points

 ________________________________________

Hyfforddiant ymarferol a chost-effeithiol ar gyfer ymarferwyr cysylltiadau cyhoeddus yng Nghymru

Rheoli Pobl yn Effeithiol 

Nod y gweithdy

Mae’r cwrs hwn yn archwilio hunanreolaeth a rheoli rôl gwybodaeth emosiynol ac effeithiolrwydd personol wrth reoli unigolion a thimau. Mae’n canolbwyntio ar gymhelliant a rheoli tanberfformio yn ogystal â delio â phobl anodd.

Pwy ddylai fynychu

Mae’n addas ar gyfer pobl sydd newydd gael eu dyrchafu i swydd reoli. Bydd y rheiny sydd eisoes mewn rôl reoli yn dysgu ymagweddau newydd i gael y gorau o’u pobl.

Beth i’w ddisgwyl

 • ymarferion ymarferol a theori
 • chwarae rôl
 • trafodaeth grŵp.

Amcanion y cwrs

Bydd cymryd rhan yn y cwrs yn rhoi gwybodaeth i chi:

 • ddeall sut mae timau effeithiol yn perfformio
 • gosod amcanion unigol a thîm
 • delio â gwrthdaro
 • hyfforddi a datblygu eich tîm
 • rheoli tanberfformio
 • adnabod materion sy’n effeithio ar berthnasoedd gweithio
 • gwella eich sgiliau rhyngbersonol
 • deall yr amgylchedd rheoleiddio o amgylch cysylltiadau â chyflogeion.

Sefydlwyd Cicada Communications gan Di Burton ym 1987. Bu’n cynghori ar lefel bwrdd ar gyfathrebu ymhlith arweinwyr a rheoli enw da ar gyfer amrywiaeth o sefydliadau o’r radd flaenaf, gan gynnwys Jaguar Landrover. Yn 2014, roedd Di yn Bennaeth Cyfathrebu Dros Dro i Heddlu Gogledd Swydd Efrog am saith mis.

Am 16 mlynedd, bu’n cyfarwyddo’r rhaglen MA mewn Cyfathrebu Cyhoeddus ar gyfer Rhwydwaith Cyfathrebu’r Llywodraeth (GCN) yng Ngholeg Prifysgol y Drindod, Leeds. Mae Di yn Gymrawd y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu ac yn Gymrawd y Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus.

Fel arbenigwr ym maes diwydiant, mae hi wedi gweithio yn 10 Stryd Downing a Swyddfa’r Cabinet, ac mae’n siarad yn rheolaidd mewn cynadleddau cenedlaethol. Mae Di yn aelod o dîm Adolygu Cyfathrebu Swyddfa’r Cabinet, mae’n aelod o’r Reform Club yn Llundain a’r Two Percent Club yn Swydd Efrog, ac mae wedi’i rhestru yn y rhestr Power List yn PR Week o’r bobl fwyaf dylanwadol ym maes cysylltiadau cyhoeddus. 

Mae’r cwrs hwn yn werth 10 o bwyntiau DPP CIPR

 

Have questions about imPRove training: Effective people management? Contact CIPR Cymru Wales

Save This Event

Event Saved

When & Where


Cardiff University


United Kingdom

Wednesday, June 20, 2018 at 9:30 AM (BST)


  Add to my calendar

Organizer

CIPR Cymru Wales

The CIPR (Chartered Institute of Public Relations) Cymru Wales is for professional communicators. Our members work across business, industry, PR consultancies and in government, education, health and other public bodies.

The CIPR is UK-wide and offers training and development leading to professional qualifications that are increasingly demanded by employers. We also strive to ensure high standards of professionalism and conduct among our members.
We have recently celebrated not only our 40th anniversary in Wales, but also the granting of chartered status to our organisation - confirming our position as a leading professional body.

A committee of Welsh PR professionals looks after the interests of CIPR members in Wales - organising annual and monthly events; arranging and communicating training and career development opportunities in Wales; providing a voice for the profession in Wales; communicating national CIPR information to the Welsh membership; and working in partnership with Welsh universities on a number of fronts.

  Contact the Organizer
imPRove training: Effective people management
Class Business

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.