Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

imPRove training: Social media in PR - Advanced

CIPR Cymru Wales

Monday, December 17, 2018 at 9:30 AM (GMT)

imPRove training: Social media in PR - Advanced

Ticket Information

Ticket Type Remaining Sales End Price Fee VAT Quantity
CIPR Members
This ticket is for members of the CIPR only. You will be required to give your membership number when booking. Cost includes tuition, materials, lunch plus Eventbrite booking fee and VAT @ 20%.
12 Tickets Dec 13, 2018 £145.00 £0.00 £29.00
Non Member
This ticket is available to all delegates who are not members of CIPR. Cost includes tuition, materials, lunch plus Eventbrite booking fee and VAT @ 20%.
12 Tickets Dec 13, 2018 £195.00 £0.00 £39.00

Share imPRove training: Social media in PR - Advanced

Event Details

Practical and cost-effective training for PR practitioners in Wales 

Social Media in PR - Advanced

Workshop aim
This workshop will examine how to integrate social media into the overall communications and marketing mix and provide detailed insight into best practice techniques for planning, managing and evaluating social media and overall digital marketing activity.

Who should attend?
Suitable for delegates that are already running social media activity on behalf of clients or organisations, but that want to understand how social media can be integrated into the wider communications and marketing mix. 

 What to expect

•receive a free copy of Share This Too, more social media solutions for PR professionals
•group discussions and case studies
•insight from a trainer who specialises in online PR, SEO and analytics. 

Workshop objectives
Participation in the workshop will provide you with knowledge of:
•best practice planning, management and evaluation techniques
•what other organisations are doing at the cutting edge of social media management
•how to create the optimal mix of social media platforms
•how to use innovative techniques such as sentiment analysis to drive social media activity
•how to integrate social media activity into overall communications and digital marketing programmes
•robust social media measurement and evaluation techniques. 

Note: Delegates are advised to bring laptops/tablets with them on the day.

 

Andrew Smith is Managing Director of Escherman, a specialist online PR, SEO and analytics consultancy. With a career spanning 29 years of public relations and journalism, he has developed and implemented many highly successful strategic PR and marketing communications programmes for some of the world's biggest brands including IBM, CapGemini, MySQL, Apple (FileMaker) and Checkpoint.

Andrew has been a consistent PR innovator, being among the first UK practitioners to exploit email (1991), the World Wide Web (1994) and Twitter (2007). Described as the "de facto godfather of PR blogging", he is a regular speaker and media commentator on the integration of PR with social media, search optimisation and analytics. He is also co-author of two bestselling social media books, Share This and Share This Too, and a member of the CIPR's Social Media Panel.

This course carries 10 CIPR CPD points 

________________________________________

Hyfforddiant ymarferol a chost-effeithiol ar gyfer ymarferwyr cysylltiadau cyhoeddus yng Nghymru  

Y Cyfryngau Cymdeithasol ym maes cysylltiadau cyhoeddus - Uwch

 

Nod y gweithdy

Bydd y gweithdy hwn yn archwilio sut i integreiddio’r cyfryngau cymdeithasol yn y cyfuniad cyfathrebu a marchnata cyffredinol ac yn cynnig cipolwg manwl ar y technegau arfer gorau ar gyfer cynllunio, rheoli a gwerthuso’r cyfryngau cymdeithasol a gweithgarwch marchnata digidol cyffredinol.

 

Pwy ddylai fynychu?

Mae’n addas ar gyfer cynrychiolwyr sydd eisoes yn cynnal gweithgarwch cyfryngau cymdeithasol ar ran cleientiaid neu sefydliadau, ond sydd eisiau deall sut gellir integreiddio’r cyfryngau cymdeithasol yn y cyfuniad cyfathrebu a marchnata ehangach.

 

Beth i’w ddisgwyl

•derbyn copi am ddim o Share This Too, mwy o atebion y cyfryngau cymdeithasol ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes cysylltiadau cyhoeddus

•trafodaethau grŵp ac astudiaethau achos

•cipolwg gan hyfforddwr sy’n arbenigo mewn cysylltiadau cyhoeddus, SEO a dadansoddeg ar-lein.

 

Amcanion y gweithdy

Bydd cymryd rhan yn y cwrs yn rhoi gwybodaeth i chi am y canlynol:

•technegau cynllunio, rheoli a gwerthuso arfer gorau

•beth mae sefydliadau eraill yn ei wneud sydd ar flaen y gad o ran rheoli’r cyfryngau cymdeithasol

•sut i greu’r cyfuniad gorau posibl o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol

•sut i ddefnyddio technegau arloesol fel dadansoddi barn i ysgogi gweithgarwch cyfryngau cymdeithasol

•sut i integreiddio gweithgarwch cyfryngau cymdeithasol mewn rhaglenni cyfathrebu a marchnata digidol cyffredinol

•technegau cadarn ar gyfer mesur a gwerthuso’r cyfryngau cymdeithasol.

Sylwer: Dylai cynrychiolwyr ddod â gliniaduron/cyfrifiaduron llechen gyda nhw ar y diwrnod.

 

Andrew Smith yw Rheolwr Gyfarwyddwr Escherman, sef ymgynghoriaeth cysylltiadau cyhoeddus, SEO a dadansoddeg ar-lein. Mae ei yrfa’n rhychwantu 29 mlynedd o weithio ym maes cysylltiadau cyhoeddus a newyddiaduraeth, ac mae wedi datblygu a gweithredu llawer o raglenni cysylltiadau cyhoeddus strategol a chyfathrebu marchnata hynod lwyddiannus ar gyfer rhai o frandiau mwyaf y byd, gan gynnwys IBM, CapGemini, MySQL, Apple (FileMaker) a Checkpoint.

Mae Andrew wedi bod yn arloeswr cyson ym maes cysylltiadau cyhoeddus, ac mae ymhlith yr ymarferwyr cyntaf yn y DU i elwa ar yr e-bost (1991), y We Fyd-eang (1994) a Twitter (2007). Disgrifir ef fel “tad bedydd blogio ym maes cysylltiadau cyhoeddus yn ôl y ffaith” ("de facto godfather of PR blogging"), ac mae’n siarad a sylwebu’n rheolaidd yn y cyfryngau am integreiddio cysylltiadau cyhoeddus gyda chyfryngau cymdeithasol, optimeiddio chwilio a dadansoddeg. Ef hefyd yw cyd-awdur dau lyfr llwyddiannus iawn ar y cyfryngau cymdeithasol, sef Share This a Share This Too, ac mae’n aelod o Banel Cyfryngau Cymdeithasol CIPR.

 

Mae’r cwrs hwn yn werth 10 o bwyntiau DPP CIPR

 


Have questions about imPRove training: Social media in PR - Advanced? Contact CIPR Cymru Wales

Save This Event

Event Saved

When & Where


Golley Slater
13 Wharton Street
CF10 1GS Cardiff
United Kingdom

Monday, December 17, 2018 at 9:30 AM (GMT)


  Add to my calendar

Organizer

CIPR Cymru Wales

The CIPR (Chartered Institute of Public Relations) Cymru Wales is for professional communicators. Our members work across business, industry, PR consultancies and in government, education, health and other public bodies.

The CIPR is UK-wide and offers training and development leading to professional qualifications that are increasingly demanded by employers. We also strive to ensure high standards of professionalism and conduct among our members.

A committee of Welsh PR professionals looks after the interests of CIPR members in Wales - organising annual and monthly events; arranging and communicating training and career development opportunities in Wales; providing a voice for the profession in Wales; communicating national CIPR information to the Welsh membership; and working in partnership with Welsh universities on a number of fronts.

  Contact the Organizer

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.