Free

Improve your Wellbeing / Gwella eich Lles

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

0.01 (Ground floor training room)

51a Park Place

Cardiff

CF10 3AT

United Kingdom

View Map

Event description

Description

This workshop runs each term and is aimed at helping you improve your wellbeing. The workshop will be delivered by our trained student Wellbeing Champions.

We will explore what wellbeing is and the importance of improving emotional, mental and physical wellbeing.

We will then focus on strategies you can use to strike a good balance, look after yourself and improve your wellbeing.

Please note: Bookings for all our workshops open one month in advance.


Cynhelir y gweithdy hwn bob tymor a'i nod yw eich helpu i wella eich lles. Ein Hyrwyddwyr Lles Myfyrwyr hyfforddedig fydd yn cyflwyno’r gweithdy.

Byddwn ni'n edrych ar beth yw lles a phwysigrwydd gwella lles emosiynol, meddyliol a chorfforol.

Byddwn wedyn yn canolbwyntio ar strategaethau y gallwch eu defnyddio er mwyn cael cydbwysedd da, gofalu amdanoch eich hun a gwella eich lles.

Sylwer: Mae modd cadw lle ar gyfer ein gweithdai mis ymlaen llaw.

Date and Time

Location

0.01 (Ground floor training room)

51a Park Place

Cardiff

CF10 3AT

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved