IN PERSON - Cyflwyniad Gofod Creu Ffiws // Intro Ffiws Maker Space - Conwy

IN PERSON - Cyflwyniad Gofod Creu Ffiws // Intro Ffiws Maker Space - Conwy

Actions and Detail Panel

Free

Date and time

Location

Canolfan Fusnes Conwy Business Centre

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View map

IN PERSON - Cyflwyniad Gofod Creu Ffiws // Intro Ffiws Maker Space - Conwy

About this event

(Scroll down for English)

Dyma gyfle arbennig i chi ddysgu sut i ddefnyddio offer Gofod Creu Ffiws.

https://www.hwbmenter.cymru/en/ffiws

O fewn Ffiws cewch ddefnyddio -

Printer 3d

Printer Mug

Printer Crysau T / Dillad

Ariennir yr Hwb Menter yn rhannol gan Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru

**

This is an opportunity for you to learn how to use Ffiws Maker Space Equipment

https://www.hwbmenter.cymru/en/ffiws

Within Ffiws you can use -

3d Printer

Mug Press

T-shirts / Clothing Press

The Enterprise Hub is part Funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government.

Share with friends