IN PERSON - Cyflwyniad Gofod Creu Ffiws // Intro Ffiws Maker Space - Rhyl

Actions and Detail Panel

Postponed

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Costigan's Coworking Space

40 Bodfor Street

Rhyl

LL18 1AT

United Kingdom

View Map

Event description
IN PERSON - Cyflwyniad Gofod Creu Ffiws // Intro Ffiws Maker Space - Rhyl

About this event

(Scroll down for English)

Dyma gyfle arbennig i chi ddysgu sut i ddefnyddio offer Gofod Creu Ffiws.

https://www.hwbmenter.cymru/en/ffiws

O fewn Ffiws cewch ddefnyddio -

Printer 3d

Printer Mug

Printer Crysau T / Dillad

Ariennir yr Hwb Menter yn rhannol gan Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru

**

This is an opportunity for you to learn how to use Ffiws Maker Space Equipment

https://www.hwbmenter.cymru/en/ffiws

Within Ffiws you can use -

3d Printer

Mug Press

T-shirts / Clothing Press

The Enterprise Hub is part Funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government.

Share with friends

Date and time

Location

Costigan's Coworking Space

40 Bodfor Street

Rhyl

LL18 1AT

United Kingdom

View Map

{ _('Organizer Image')}

Organiser Enterprise Hub @M-SParc

Organiser of IN PERSON - Cyflwyniad Gofod Creu Ffiws // Intro Ffiws Maker Space - Rhyl

Ydych chi eisiau cefnogaeth busnes, gofod cydweithio, digwyddiadau wedi'u teilwra i chi, ac aelodaeth i Glwb Hwb sy'n llawn pobl tebyg? Dewch i fod yn aelod o'r Hwb Menter @ M-SParc - cefnogaeth i'ch busnes yng Nghogledd Cymru! www.hwbmenter.cymru

Do you want dedicated business support, co-working space, tailored events, and a membership to a Hub Club full of like-mided people? Come and join the Enterprise Hub @ M-SParc - support for your business in North Wales! www.hwbmenter.cymru

Save This Event

Event Saved