Free

IN PERSON & ONLINE - Merched mewn Busnes / Women in Business

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

M-SParc

Menai Science Park

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Event description
Merched mewn busnes yn siarad am ei profiadau nhw. Women in business talking about their experiences.

About this event

** DIGWYDDIAD MEWN PERSON A GWEMINAR AR-LEIN**

Mae'r Hwb Menter yn croesawu Alana Spencer o Ridiculously Rich by Alana yn ôl i glywed hanes ei busnes drost y ddwy flynedd diwethaf. Hefyd bydd Linette Gwilym o Clyd yn sgwrsio am fod yn fam a gweithwraig llawn amsar a sut y gychwynnodd hi ei chwmni Clyd sydd yn mynd o nerth i nerth. Hefyd bydd Poppy Johnson, perchennog Faces by Poppy, yn egluro sut y cynyddodd ei hincwm trwy lefelu ei busnesau trwy bŵer hyder a dod yn arbenigwr yn ei maes.

---------------------------------------------------------------------------------------------

**IN PERSON & ONLINE WEBINAR**

The Enterprise Hub welcomes back Alana Spencer from Ridiculously Rich by Alana to catch up on how the company has changed in two years. Linette Gwilym from Clyd will also talk about being a full time mum and employee and how she started her company Clyd which is going from strength to strength. Also Poppy Johnson the owner of Faces by Poppy will be explaining how she increased her income by levelling up her businesses through the power of confidence and becoming the expert in her field.

Share with friends

Date and time

Location

M-SParc

Menai Science Park

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

{ _('Organizer Image')}

Organizer Enterprise Hub @ M-SParc

Organizer of IN PERSON & ONLINE - Merched mewn Busnes / Women in Business

Ydych chi eisiau cefnogaeth busnes, digwyddiadau wedi'u teilwra i chi, ac aelodaeth i Glwb Hwb sy'n llawn pobl tebyg? Dewch i fod yn aelod o'r Hwb Menter @ M-SParc - cefnogaeth i'ch busnes yng Nghogledd Cymru!

Do you want dedicated business support, tailored events, and a membership to a Hub Club full of like-mided people? Come and join the Enterprise Hub @ M-SParc - support for your business in North Wales!

Save This Event

Event Saved