Inclusive learning teachmeet: Minimising barriers to learning

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
A WHELF Learning and Teaching Sub-Group teachmeet on minimising barriers for disabled students, improving the learning experience for all.

About this event

Dysgu cynhwysol: Lleihau rhwystrau i fyfyrwyr anabl, gwella’r profiad dysgu i bawb

Mae Is-Grŵp Dysgu ac Addysgu WHELF yn eich gwahodd i ymuno â ni ar gyfer y DysgGwrdd rhad ac am ddim hwn ar ddysgu cynhwysol, fydd yn edrych ar sut allwn gynllunio profiadau dysgu sy’n lleihau rhwystrau i fyfyrwyr anabl a gwella'r profiad dysgu i bawb.

Cynhelir y DysgGwrdd ar 12 Mai rhwng 10-12 trwy Zoom. Mae’r rhaglen yn cynnwys y canlynol:

CroesoSarah Jones, Cadeirydd Is-Grŵp Dysgu ac Addysgu WHELF

Dynesiad holistaidd: cynllun cyffredinol ar gyfer dysgu

Joe Nicholls, Ymgynghorydd Addysg, Gwasanaeth Llyfrgell y Brifysgol, Prifysgol Caerdydd

Cefnogi myfyrwyr sydd ag anabledd print drwy ddarparu fformatau hygyrch ym Mhrifysgol Abertawe

Martina (Tina) Webber, Rheolydd, Canolfan Trawsgrifiad Prifysgol Abertawe

Sut alla i wneud fy neunydd dysgu yn fwy cynhwysol? Defnyddio nodweddion yn PowerPoint a Word i wneud gwybodaeth yn fwy hygyrch ac yn haws ei defnyddio

Philippa Price, Llyfrgellydd Pwnc, Prifysgol Abertawe

C&A a chrynhoi

Sarah Jones

Bydd dolen ar gyfer y cyfarfod Zoom yn cael ei e-bostio at bawb a gofrestrodd ar 11 Mai.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn y digwyddiad.

*******************

The WHELF Learning and Teaching Sub-Group invites you to join us for this FREE teachmeet on inclusive learning, which will focus on how we can design learning experiences which minimise barriers for disabled students and improve the learning experience for everyone.

The Teachmeet will take place on 12 May from 10-12 via Zoom. The programme includes the following:

Welcome

Sarah Jones, Chair of WHELF Learning and Teaching Sub-Group

A holistic approach: universal design for learning

Joe Nicholls, Education Consultant, University Library Service, Cardiff University

Supporting print disabled students with accessible formats at Swansea University

Martina (Tina) Webber, Manager, Swansea University Transcription Centre

How can I make my learning material more inclusive? Using features in PowerPoint and Word to make information more accessible and easier to use.

Philippa Price, Subject Librarian, Swansea University

Q&A and summary

Sarah Jones

A link to the Zoom meeting will be emailed to all registered participants on 11th May.

We look forward to seeing you at the event.

******************

Date and time

Location

Online event

Organiser WHELF

Organiser of Inclusive learning teachmeet: Minimising barriers to learning

Save This Event

Event Saved