Industry Day with UK Cross-Governmental Border Delivery Group (afternoon)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ministry of Industry and Trade

20 Politických vězňů

110 00 Praha 1

Czechia

View Map

Event description
UK cross-governmental body will explain to businesses what measures to expect at the UK borders after UK's exit from the EU

About this Event

Čeština následuje níže.

The event will include the participation of UK cross-government Border Delivery Group and experienced officials from a range of UK Government departments (the UK customs authority, UK agriculture ministry, UK transport ministry). The focus of the day will be on the preparation for the UK exit from the EU in relation to customs procedures, the import and export of goods, food, live animals, animal products and feed, and plants. It will also cover the impact on the transport infrastructure providing connection of the UK with the neighbouring countries.

The objective of the day will be:

  • to share assumptions and expected changes to administrative procedures that may apply post EU-exit across the end-to-end supply-chain;
  • to enable industry representatives to share concerns and any expected operation issues regarding functioning of trade with the UK;
  • to adress both Day-1 No-Deal and Deal scenarios from the UK's perspective to assist in future planning considerations;
  • to provide an opportunity for a live Q&A session with senior UK public sector officials.

Simultaneous interpreation (English/Czech) will be available.

Due to security measures, you will need a photographic ID to enter the Ministry of Industry and Trade premises.

For capacity reasons, there will be another identical session taking place in the morning at the same day. Please register for one of them only. If you register for both, we will have to cancel one of your reservations.

------------------------------------------------------------------------------

Akce se bude účastnit britská mezivládní skupina "Border Delivery Group" a zkušení úředníci z několika ministerstev britské vlády (celní správa, ministerstvo zemědělství, ministerstvo dopravy). Ve své prezentaci se zaměří na přípravy na odchod Spojeného království z EU v souvislosti s celními procedurami, importem a exportem zboží, potravin, živých zvířat, živočišných produktů, krmiva a rostlin. Pokryjí také dopady na dopravní infrastrukturu zajišťující spojení Velké Británie s okolními zeměmi.

Cíle akce:

  • Prezentace očekávaných změn administrativních procedur, které by se mohly projevit napříč koncovými dodavatelskými řetězci poté, co Spojené království opustí EU,
  • Umožnit zástupcům soukromého sektoru sdílet své obavy a klíčové problémy s fungováním obchodu se Spojeným královstvím,
  • Představit scénáře odchodu Spojeného království s dohodou i scénář pro první den odchodu z EU bez dohody z pohledu Spojeného království, což by mělo napomoci plánování do budoucna,
  • Poskytnout příležitost položit otázky a získat odpovědi od kvalifikovaných britských státních úředníků.

Simultánní tlumočení z angličtiny do češtiny bude zajištěno.

Z bezpečnostních důvodů je pro vstup do budovy Ministerstva průmyslu a obchodu nutné prokázat se platným průkazem totožnosti.

Z kapacitních důvodu se identická akce koná také ve stejný den dopoledne. Registrujte se prosím jen na jednu z akcí. Pokud budete zaregistrováni na obě, budeme nuceni jednu z Vašich rezerací zrušit.

Date and Time

Location

Ministry of Industry and Trade

20 Politických vězňů

110 00 Praha 1

Czechia

View Map

Save This Event

Event Saved