Free

Innovate to Save Briefing Session - Wrexham

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Catrin Finch Centre

Wrexham

LL11 2HS

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Rhaglen uchelgeisiol yw Arloesi er mwyn Arbed gan Lywodraeth Cymru ac Y Lab (partneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd a Nesta) - sy’n ceisio mynd i'r afael a rhai o'r materion mwyaf cymhleth sy'n wynebu ein gwasanaethau cyhoeddus - ac ar yr un pryd creu arbedion ariannol.

Er mwyn deall mwy am y rhaglen, y gefnogaeth sydd ar gael a sut y gallwch gymryd rhan, cofrestrwch ar gyfer un o'r sesiynau briffio isod. Mae'r rhain yn agored i unrhyw sefydliad yn y sector cyhoeddus, y trydydd sector neu’r sector preifat yng Nghymru. Bydd y sesiynau yn rhoi trosolwg o'r rhaglen, cyfle i gwrdd â’r tîm sy’n cyflwyno'r rhaglen.

I gael mwy o wybodaeth am Arloesi er mwyn Arbed, ewch i: http://www.nesta.org.uk/project/innovate-saveInnovate to Save is an ambitious programme from Welsh Government and Y Lab (a partnership between Cardiff University and Nesta) - seeking to tackle some of the most complex issues currently facing our public services - and at the same time generate cashable savings.

To find out more about the programme, the support on offer and how you can get involved, please sign up to one of the briefing sessions below. These are open to any public, third or private sector organisation in Wales. The sessions will provide an overview of the programme and a chance to meet the programme delivery team.

For more information about Innovate to Save, please visit: http://www.nesta.org.uk/project/innovate-save

Share with friends

Date and Time

Location

Catrin Finch Centre

Wrexham

LL11 2HS

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved