Free

Innovate to Save Pre-Application Workshop - Generating Ideas Cardiff

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Chapter Arts Centre

40 Market Road

Cardiff

CF5 1QE

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Sut i ddatblygu syniadau newydd? O ble maen nhw'n dod a beth yw hanfod syniad da? Bydd y gweithdy hwn, dan arweiniad tîm Y Lab yn rhoi adnoddau ymarferol a chyngor er mwyn eich helpu i lywio syniadau, gan ganolbwyntio ar anghenion defnyddwyr y gwasanaeth. Byddwn yn adeiladu ar egwyddorion cynlluniau a arweinir gan y defnyddiwr ac yn eich helpu i lywio eich syniadau. Byddwn hefyd yn datblygu eich syniadau ar sut y gall defnyddwyr ddod yn rhan o'ch prosiect o'r cychwyn ac yn darparu fframwaith ar gyfer gwerthuso syniadau yn erbyn canlyniadau a ddymunir.

I gael mwy o wybodaeth am Arloesi er mwyn Arbed, ewch i: http://www.nesta.org.uk/project/innovate-saveHow should you develop new ideas? Where do they come from and what does a good idea look like? This workshop, led by the Y Lab team will provide practical tools and advice to help you shape ideas, with a focus on the needs and involvement of service users. Building on user-led design principles, we’ll help you shape your idea and develop a plan for integrating users from the inception of your project and provide a framework for evaluating ideas against desired outcomes.

For more information about Innovate to Save, please visit: http://www.nesta.org.uk/project/innovate-save

Share with friends

Date and Time

Location

Chapter Arts Centre

40 Market Road

Cardiff

CF5 1QE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved