Free

Innovate to Save Pre-Application Workshop - How to generate savings with Ge...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Chapter Arts Centre

40 Market Road

Cardiff

CF5 1QE

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Gall sefydliadau yn y sector cyhoeddus wneud arbedion mewn sawl ffordd. Mae rhai yn gymharol syml i'w gwneud - cwtogi ar wasanaethau neu wario llai lle y bo'n bosibl. Mae eraill yn fwy cymhleth ac mae angen meddwl amdanynt. Er enghraifft, gellir trosglwyddo cyfrifoldebau dros gynnig y gwasanaethau i'r cyhoedd neu ddangos i'r cyhoedd lle mae'r arian yn mynd er mwyn iddynt graffu ar wariant.

Yn y sesiwn ymarferol hon, bydd Geoff Mulgan, Prif Weithredwr Nesta yn cyflwyno'r Fframwaith 12 Economi. Dyma adnodd a allai helpu sefydliadau yn y sector cyhoeddus a'r trydydd sector i ddod o hyd i ffyrdd newydd o arbed arian a meddwl am ffyrdd eraill o gynnig eu gwasanaethau.

I gael mwy o wybodaeth am Arloesi er mwyn Arbed, ewch i: http://www.nesta.org.uk/project/innovate-saveThere are numerous ways that public sector organisations can generate savings. Some are relatively simple - cutting services or trimming spend where possible. Others are more complex and require different types of thinking - passing responsibility for service delivery to the public or making spend more visible to allow for better public scrutiny being two examples.

In this practical session, Geoff Mulgan, Chief Executive, Nesta, will introduce the 12 Economies Framework - a tool that can help public and third sector organisations identify new ways to generate savings and to think differently about how they deliver their services.

For more information about Innovate to Save, please visit: http://www.nesta.org.uk/project/innovate-save


Share with friends

Date and Time

Location

Chapter Arts Centre

40 Market Road

Cardiff

CF5 1QE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved