Free

Innovate to Save Pre-Application Workshop - Identifying Challenges Llanrwst

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Glasdir

Plas yn Dre

Llanrwst

Conwy

LL26 0DF

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Mae'n bwysig deall yr heriau a'r cyfleoedd y mae angen i chi fynd i'r afael â nhw cyn creu syniadau ar sut i wella gwasanaethau a gwneud arbedion. A fydd eich syniadau yn mynd i'r afael â phroblemau systematig neu eu symptomau? Beth yw hanfod her go iawn a sut y bydd datrys yr her yn cefnogi eich amcanion strategol?

Bydd y gweithdy hwn, dan arweiniad tîm Gwobr Her Nesta a'r Lab, yn rhoi cyngor ar beth sy'n gwneud her dda ynghyd â chefnogaeth ymarferol ac adnoddau i'ch helpu i ddatblygu eich her eich hun.

I gael mwy o wybodaeth am Arloesi er mwyn Arbed, ewch i: http://www.nesta.org.uk/project/innovate-saveIt’s important to understand the challenges and opportunities you’re looking to tackle ahead of generating ideas for improving services or creating savings - are your ideas going to tackle systemic issues or just the symptoms of them? What makes a great challenge and how does solving your challenge support your strategic objectives?

This workshop, led by Nesta’s Challenge Prize team and Y Lab, will provide advice on what makes a good challenge and some practical hands on support and tools to help you develop your own challenge.

For more information about Innovate to Save, please visit: http://www.nesta.org.uk/project/innovate-save

Share with friends

Date and Time

Location

Glasdir

Plas yn Dre

Llanrwst

Conwy

LL26 0DF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved