Free

Innovate to Save Pre-Application Workshop - Teams and Collaboration Llanrws...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Glasdir

Plas yn Dre

Llanrwst

LL26 0DF

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Mae tîm cryf a galluog yr un mor bwysig â syniad da er mwyn i brosiect lwyddo. Yn y gweithdy hwn, dan arweiniad tîm Sgiliau Nesta, byddwch yn dysgu sut i greu tîm arloesedd, mapio rhan-ddeiliaid prosiect a gwneud yn siŵr bod y bobl gywir â'r sgiliau a'r cyfrifoldebau cywir yn rhan o'ch prosiect o'r cychwyn cyntaf.

Bydd y digwyddiad ymarferol hwn sy'n para diwrnod yn rhoi adnoddau a thechnegau i bobl a fydd yn:

  • Eu galluogi i ddechrau gweithio fel tîm;

  • Eu cyflwyno at adnoddau a thechnegau mapio rhan-ddeiliaid

  • Dod i wybod am beth maen nhw'n ei wneud ar hyn o bryd a sut y mae hyn yn cysylltu â sefydliadau eraill

Rhoi cyfle iddynt fyfyrio a chael adborth gan gymheiriaid.

I gael mwy o wybodaeth am Arloesi er mwyn Arbed, ewch i: http://www.nesta.org.uk/project/innovate-saveAs important to the success of a project as a good idea is a strong, capable team. In this workshop, led by Nesta’s Skills team, you’ll learn how to build an innovation team, to map project stakeholders and ensure that the right people with the right skills and responsibilities are involved in your project from day one.

A practical one day event that will introduce participants to tools and techniques that will:

  • Enable them to start working as a team;

  • Introduce them to stakeholder mapping tools and techniques;

  • Build a picture of what they currently do and how it links to other organisations;

  • Provide an opportunity for reflection and peer-to-peer feedback.

For more information about Innovate to Save, please visit: http://www.nesta.org.uk/project/innovate-save


Share with friends

Date and Time

Location

Glasdir

Plas yn Dre

Llanrwst

LL26 0DF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved