Free

Innovate to Save Pre-Application Workshop - What makes a good R&D project?...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Chapter Arts Centre

40 Market Road

Cardiff

CF5 1QE

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Bydd y gweithdy hwn, dan arweiniad tîm Y Lab, yn rhoi arweiniad ar sut i ddylunio a gwneud prosiectau ymchwil a datblygu. Bydd y sesiwn hwn yn defnyddio enghreifftiau o brosiectau gan eich tîm ac yn eich cyflwyno i'r tri phrif gam wrth ymchwilio a datblygu gwasanaethau cyhoeddus: adolygu ac ymgynghori, datblygu a chreu prototeip a chynnal arbrawf peilot. Bydd dulliau ymchwil ac adnoddau penodol sy'n gallu cefnogi'r broses hon hefyd yn cael eu cyflwyno.

I gael mwy o wybodaeth am Arloesi er mwyn Arbed, ewch i: http://www.nesta.org.uk/project/innovate-saveThis workshop, led by the Y Lab team, will provide guidance on how to design and deliver R&D projects. Using examples from projects the team have worked on, the session will introduce you to three key stages in public services R&D: reviewing and consulting, developing a prototype, and pilot testing. Specific research methods and tools that support this process will also be introduced.

For more information about Innovate to Save, please visit: http://www.nesta.org.uk/project/innovate-save

Share with friends

Date and Time

Location

Chapter Arts Centre

40 Market Road

Cardiff

CF5 1QE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved