Sales Ended

Innovate to Save Pre-Application Workshop - What makes a good R&D project?...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Glasdir

Plas yn Dre

Llanrwst

Conwy

LL26 0DF

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Bydd y gweithdy hwn, dan arweiniad tîm Y Lab, yn rhoi arweiniad ar sut i ddylunio a gwneud prosiectau ymchwil a datblygu. Bydd y sesiwn hwn yn defnyddio enghreifftiau o brosiectau gan eich tîm ac yn eich cyflwyno i'r tri phrif gam wrth ymchwilio a datblygu gwasanaethau cyhoeddus: adolygu ac ymgynghori, datblygu a chreu prototeip a chynnal arbrawf peilot. Bydd dulliau ymchwil ac adnoddau penodol sy'n gallu cefnogi'r broses hon hefyd yn cael eu cyflwyno.

I gael mwy o wybodaeth am Arloesi er mwyn Arbed, ewch i: http://www.nesta.org.uk/project/innovate-saveThis workshop, led by the Y Lab team, will provide guidance on how to design and deliver R&D projects. Using examples from projects the team have worked on, the session will introduce you to three key stages in public services R&D: reviewing and consulting, developing a prototype, and pilot testing. Specific research methods and tools that support this process will also be introduced.

For more information about Innovate to Save, please visit: http://www.nesta.org.uk/project/innovate-save

Share with friends

Date and Time

Location

Glasdir

Plas yn Dre

Llanrwst

Conwy

LL26 0DF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved