Free

Innovation Day - Product Development for Welsh Food & Drink Companies

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff Metropolitan University

Western Avenue

Cardiff

CF5 2AF

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Free Product Development Days for Welsh Food & Drink Companies

Half day innovation workshop with:
- a leading global food trends and ideas agency - The Food People
- leaders in consumer knowledge and insight - Kantar Worldpanel

Hosted by Food Innovation Wales – experts in technical support, innovation, and regulatory requirements

Funded by Welsh Government and Food Innovation Wales. Places are limited so please book early to avoid disappointment!
Diwrnodau Datblygu Cynnyrch ar gyfer Cwmnïau Bwyd a Diod Cymru – Am ddim

Gweithdy hanner diwrnod ar arloesi gyda:
- un o brif asiantaethau tueddiadau a syniadau bwyd - The Food People
- arweinwyr ar wybodaeth a mewnwelediad i ddefnyddwyr - Kantar Worldpanel

Cynhelir gan Arloesi Bwyd Cymru - arbenigwyr mewn cymorth technegol, arloesi a gofynion rheoliadol

Wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru ac Arloesi Bwyd Cymru. Mae lleoedd yn gyfyngedig felly archebwch yn gynnar i osgoi cael eich siomi!

Share with friends

Date and Time

Location

Cardiff Metropolitan University

Western Avenue

Cardiff

CF5 2AF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved