Innovation Pathways and Prioritisation within Primary Healthcare Series CPD

Innovation Pathways and Prioritisation within Primary Healthcare Series CPD

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Location

Online event

A series of four workshops designed to introduce the process for identifying innovation pathways & prioritisation within primary healthcare.

About this event

Innovation Pathways and Prioritisation within Primary Healthcare: 4-Part Series CPD

When: Wednesdays on 16th, 23rd & 30th June and 7th July 2021

Time: 2:30pm – 4:30pm, BST

Who: General Practitioners / Practice Managers of SME Primary Healthcare Practices

Register your interest for our free virtual series here.

Innovation Pathways and Prioritisation within Primary Healthcare Series CPD image
  • Part 1: Understanding the Innovation Process
  • Part 2: Planning for Innovation
  • Part 3: Implementing Innovation
  • Part 4: Bringing Innovation to Wales and Ireland
Innovation Pathways and Prioritisation within Primary Healthcare Series CPD image
Innovation Pathways and Prioritisation within Primary Healthcare Series CPD image
Innovation Pathways and Prioritisation within Primary Healthcare Series CPD image
Innovation Pathways and Prioritisation within Primary Healthcare Series CPD image
Innovation Pathways and Prioritisation within Primary Healthcare Series CPD image
Innovation Pathways and Prioritisation within Primary Healthcare Series CPD image
Innovation Pathways and Prioritisation within Primary Healthcare Series CPD image
Innovation Pathways and Prioritisation within Primary Healthcare Series CPD image

Llwybrau Arloesi a Blaenoriaethu ym maes Gofal Iechyd Sylfaenol: Cyfres Datblygiad Proffesiynol Parhaus Pedair Rhan

Pryd: Dyddiau Mercher ar 16, 23 a 30 Mehefin a 7 Gorffennaf 2021

Amser: 2:30pm – 4:30pm, BST

Pwy: Meddygon Teulu / Rheolwyr Practis Gofal Iechyd Sylfaenol Busnesau Bach a Chanolig

Cofrestrwch eich diddordeb yn ein cyfres rithwir am ddim yma.

Innovation Pathways and Prioritisation within Primary Healthcare Series CPD image
  • Rhan 1: Deall y Broses Arloesi
  • Rhan 2: Cynllunio ar gyfer Arloesi
  • Rhan 3: Rhoi Datblygiadau Arloesol ar Waith
  • Rhan 4: Arloesi yng Nghymru ac Iwerddon
Innovation Pathways and Prioritisation within Primary Healthcare Series CPD image
Innovation Pathways and Prioritisation within Primary Healthcare Series CPD image
Innovation Pathways and Prioritisation within Primary Healthcare Series CPD image
Innovation Pathways and Prioritisation within Primary Healthcare Series CPD image
Innovation Pathways and Prioritisation within Primary Healthcare Series CPD image
Innovation Pathways and Prioritisation within Primary Healthcare Series CPD image
Innovation Pathways and Prioritisation within Primary Healthcare Series CPD image
Innovation Pathways and Prioritisation within Primary Healthcare Series CPD image