Free

Innovation & Skills for Manufacturing - South East Wales

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ebbw Vale Innovation Centre

Victoria Business Park

Festival Dr

Ebbw Vale

NP23 8XA

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Innovation & Skills for Manufacturing

How can we support your business?

As the economic benefits of innovation are realised through businesses, research, skills, workplace practices, and management, collaboration is critical to maximising the value of innovation.

Hear first-hand from EU funded operations ASTUTE 2020, METAL and M2A about the support on offer to help your business upskill your workforce, exploit opportunities for collaboration, and ultimately gain competitive advantages.

This free event will allow manufacturing companies to engage with highly qualified technical experts to understand what support and development opportunities are available for adding value to your business and helping Welsh technology and manufacturing businesses to grow.

Collaborating with MAKE UK - the Manufacturers' Organisation, champions & ambassadors for the engineering & manufacturing industry in Wales.

Who should attend: Welsh Manufacturing companies with an interest to grow their knowledge and understanding of the support and expertise available.


Arloedess A Sgiliau Ar Gyfer Gweithgynhyrchu

Sut allwn ni gefnogieich busnes?

Gan mai trwy fusnesau, ymchwil, sgiliau, arferion yn y gweithle, a rheolaeth y mae manteision economaidd arloesedd yn cael eu gwireddu, mae cydweithio’n hanfodol i fwyafu gwerth arloesedd.

Cewch glywed yn uniongyrchol gan ASTUTE 2020, METAL a M2A, a ariannir gan yr UE, am y gefnogaeth sydd ar gael i helpu’ch busnes i uwchraddio sgiliau eich gweithlu, gwneud yn fawr o gyfleoedd i gydweithio, ac yn y pen draw sicrhau manteision cystadleuol.

Bydd y digwyddiad di-dâl hwn yn gyfle i gwmnïau gweithgynhyrchu ymgysylltu ag arbenigwyr technegol cymwys dros ben i ddeall pa gefnogaeth a chyfleoedd datblygu sydd ar gael i ychwanegu gwerth at eich busnes a helpu busnesau technoleg a gweithgynhyrchu Cymru i dyfu.

Pwy ddylai fynychu: Cwmnïau Gweithgynhyrchu o Gymru sydd â diddordeb mewn meithrin eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o’r gefnogaeth a’r arbenigedd sydd ar gael.

Share with friends

Date and Time

Location

Ebbw Vale Innovation Centre

Victoria Business Park

Festival Dr

Ebbw Vale

NP23 8XA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved