Free

Inspiratietour | Water | Week van de Circulaire Economie

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
De circulaire economie en watergebruik. Hoe kunnen we duurzamer omgaan met water in het productieproces?

About this event

Over dit evenement

De watersector staat voor een van de grootste uitdagingen van de 21ste eeuw: de transitie naar een circulaire economie. De toenemende schaarste aan grondstoffen, de achteruitgang van ecosystemen en de druk op de zoetwatervoorzieningen vragen om verandering. De watersector kan oplossingen bieden voor deze uitdagingen en tegelijkertijd kansen creëren voor nieuwe circulaire businessmodellen. De eerste samenwerkingsverbanden binnen de sector zijn er al, maar er is meer nodig om de circulaire waterketen realiteit te laten worden.

Kansen

Ketensamenwerking; de transitie richting een circulaire waterketen vraagt naast technologische- en systeeminnovaties, ook om sociale innovaties. Publiek-private (cross-sectorale) samenwerkingsverbanden vormen een sterke basis voor het aangaan van de complexe uitdagingen van een circulaire waterketen.

Kringloopsluiting; samen met klanten en stakeholders actief werken aan het sluiten van kringlopen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een afzetketen voor alginaat uit Nereda® korrelslib of het ondersteunen van drinkwaterbedrijven met de terugwinning van humuszuren.

Efficiënte waterketen; door middel van data- en informatiemanagement, zogeheten smart water solutions, efficiënter omgaan met water, energie en grondstoffen.

Voor wie

Voor MKB in Noord-Holland en iedereen die wil weten hoe je een bedrijf (meer) circulair kunt maken, of dat nou je eigen bedrijf is of dat van je werkgever.

Sprekers

Worden binnenkort bekendgemaakt

LinkedIN group

Word lid van onze community op LinkedIn voor het laatste nieuws en evenementen over circulariteit in Noord-Holland!

Provincie Noord-Holland en Impact Hub Amsterdam werken samen om het circulaire ecosysteem in de provincie te versterken. Als onderdeel van deze samenwerking organiseren we diverse evenementen en gratis masterclasses.

Share with friends

Date and time

Location

Online event

{ _('Organizer Image')}

Organiser Impact Hub Amsterdam

Organiser of Inspiratietour | Water | Week van de Circulaire Economie

Impact Hub Amsterdam’s purpose is to accelerate the new economy.

To facilitate this transition, we build ecosystems for pioneers, entrepreneurs and leaders that accelerate and develop entrepreneurial initiatives for a better world. And we help those who are next in line to drive change: from SMEs, Corporates and Foundations.

Through our ecosystems you can develop valuable insights on creating impact, take action on sustainability, connect with innovative solutions, and accelerate your impact. Our ecosystems focus on the topics circularity, inclusion, food and new plastics.

Save This Event

Event Saved