Instagram - i ymarferwyr creadigol, lefel 2/ for Creatives, level 2

Event Information

Location

Location

Theatr Colwyn

Abergele Road

Colwyn Bay

LL29 7RU

United Kingdom

View Map

Event description
Lefel 2 / Level 2

About this Event

*** GOHURIO / POSTPONED ***

** Scroll down for English **

Ydych chi’n ymarferwr creadigol a hoffai ddysgu sut i ddefnyddio Instagram fel llwyfan i ymgysylltu â chynulleidfa fyd-eang a’i ddefnyddio fel offeryn yn eich proses greadigol eich hunain?

Mae’r sesiwn 3 awr hon ar gyfer y rhai sydd â chyfrif Instagram ond sydd eisiau ei ddefnyddio’n fwy effeithiol

 • Eich amcanion Instagram
 • Sut i wneud eich cynnwys sefyll allan
 • Adnabod eich cynulleidfa
 • Sut a phwy i’w dilyn, edrych ar chwiliad a darganfod
 • Ffrydio byw, esiamplau a manteision
 • Defnyddio mewnwelediad – monitro a gwerthuso

Hwylusydd: Mae Niki Cotton yn artist sy’n gweithio ar draws nifer o gyfryngau gwahanol o’i stiwdio ym Mae Colwyn. Mae’n defnyddio technoleg os y gallai ddod o hyd i le iddo o fewn ei gwaith, ond mae hefyd yn ei ddefnyddio’n effeithiol i ysbrydoli ei gwaith ei hun, hyrwyddo, gwerthu a derbyn comisiynau.

Mae hwn yn ddigwyddiad am ddim mewn partneriaeth â’r Helfa Gelf

_______________________________________________________________________

This 3 hour session is for those who have an Instagram account but would like to make it work more effectively

  • your Instagram objectives
  • how to make your content stand out
  • knowing your audience
  • how and who to follow, looking at search and discovery
  • live feeding, examples and benefits
  • using Insights - monitoring and evaluating

About: Niki Cotton is an artist who works across many different mediums from her studio in Colwyn Bay. She will use technology if she can find a place for it within her work but also she uses it to great effect to inspire her own work, promote, sell and get commissions.

This is a free event in partnership with Helfa Gelf

Share with friends

Location

Theatr Colwyn

Abergele Road

Colwyn Bay

LL29 7RU

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved