£5

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Sut mae'r Instagram yn llywio ein dealltwriaeth o ffotograffiaeth gyfoes? / How does Instagram shape our views of contemporary photography?

About this Event

Instagram: Symposiwm

Ystafelloedd Oriel, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Cyfrwng cymdeithasol. Cwmni gwerth biliynau. Cartref ffasiwn ffitrwydd, afocados ai frecwast, a ffotos wedi ffiltro. Mae Instagram yn le i ni rannu'n bywydau a chael cip ar fywydau eraill - ffrindiau, teulu, dylanwadwyr ac enwogion. Ond beth yw effaith y ffrwd ddiddiwedd o ffotograffau arnom mewn gwirionedd? Sut mae'r platfform yn llywio ein dealltwriaeth o ffotograffiaeth gyfoes fel arfer dyddiol a chelfyddyd?

Ymunwch â ni i drafod lle Instagram fel cyfrwng allweddol i gelfyddyd a diwylliant cyfoes. Bydd y symposiwm hanner diwrnod yn rhoi llwyfan i amryw o arbenigwyr, gan gynnwys haneswyr celf a gwybodusion y cyfryngau drafod ag artistiaid gweledol o Dde Cymru a thu hwnt. Mewn cyfres o drafodaethau bwrdd crwn a phanel, byddwn yn ystyried yr hunlun fel genre portreadu newydd, yn edrych ar brojectau hanesyddol neu artistig mentrus a ddatblygodd ar Instagram, ac yn gweld sut mae artistiaid yn defnyddio'r platfform.

Ymhlith y siaradwyr sydd wedi'u cadarnhau mae Cadence Kinsey (Coleg y Brifysgol Llundain), Alexandra Kingston-Reese (Prifysgol Caerefrog), Alexandra Georgakopoulou (Coleg y Brifysgol Llundain) Celia Jackson (Prifysgol De Cymru), Huw Alden Davies (artist) ,Michal Iwanowski (artist), Dr. Alix Beeston (Cardiff University) a Dr. Bronwen Colquhoun (National Museum Wales)

Cynhelir y symposiwm yn ystod Tymor Ffotograffiaeth Amgueddfa Cymru ac ar benwythnos olaf Ystafell Artist: August Sander, arddangosfa o rai o bortreadau ffotograffig pwysicaf y cyfrwng. Mae cost y tocyn yn cynnwys taith dywys drwy'r arddangosfa, gan roi cyfle i gyfranwyr fyfyrio ar y cyswllt rhwng diwylliant digidol a hanes ffotograffiaeth - yn yr amgueddfa a thu hwnt.

Cynhelir y digwyddiad hwn yn Saesneg, ond rydym yn hapus i drefnu hwylusydd Cymraeg. Er mwyn rhoi cyfle i ni drefnu hwylusydd, gofynnwn i chi e-bostio digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk o leiaf wythnos cyn y digwyddiad os gwelwch yn dda.

************************************************************************

Instagram: A Symposium

Oriel Suite, National Museum CardiffSocial media platform. Billion-dollar company. Home of fitspiration, avocado brunches, and over-filtered sunsets. Instagram is the place where we share our lives and peek into the lives of others—friends, family, influencers, celebrities. But what does it mean to encounter photographs as part of Instagram’s endless feed? How does this platform shape how we think about contemporary photography as a daily practice and an art form?

Join us as we discuss Instagram as a key context for contemporary art and culture. This half-day public symposium will feature a host of expert speakers, including art historians and media scholars, in conversation with visual artists from South Wales and beyond. Through a series of roundtables and panel discussions, we’ll consider selfies as a new genre of portrait photography, delve into innovative historical or artistic projects developed on Instagram, and explore how practicing artists make use of the platform.

Confirmed speakers include Cadence Kinsey (University College London), Alexandra Kingston-Reese (University of York), Alexandra Georgakopoulou (University College London) Celia Jackson (University of South Wales), Huw Alden Davies (artist) and Michal Iwanowski (artist), Dr. Alix Beeston (Cardiff University) and Dr. Bronwen Colquhoun (National Museum Wales)

This symposium coincides with the National Museum Cardiff’s Photography Season and the final weekend of Artist Rooms: August Sander, an exhibition of some of the most important photographic portraiture in the medium’s history. A guided tour of the exhibition is included in the ticket price, allowing participants to reflect on how digital culture connects to the history of photography—inside and outside of the museum.

Presented in partnership with Image Works: Research and Practice in Visual Culture and sponsored by Cardiff University.

Cyflwynir ar y cyd ag Image Works: Ymchwil ac Arfer Diwylliant Gweledol dan nawdd Prifysgol Caerdydd.

This is an English-language event but we are happy to provide Welsh-language facilitation. In order for us to arrange a facilitator, please e-mail events@museumwales.ac.uk as soon as possible, and at least a week before the event.

Share with friends

Date and Time

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved