Skip Main Navigation
Page Content
This event has ended

Save This Event

Event Saved

Integrated Pest Management - South Wales, 7th October 2013 | Rheoli Plâu yn Integredig - De Cymru, 7fed Hydref 2013

Integrated Pest Management - South Wales, 7th October...

Registration Information

Type Quantity
CyMAL training | Hyfforddiant CyMAL Free  

Event Details

This course will look at setting up and maintaining an Integrated Pest Management (IPM) system for institutions with historic collections.

Bydd y cwrs hwn yn edrych ar sut i greu a chynnal system Rheoli Plâu Integredig ar gyfer sefydliadau gyda chasgliadau hanesyddol.


Frequently asked questions / Cwestiynau cyffredin


Who is this course for? Ar gyfer pwy ydy’r cwrs hwn?

Any-one who works or volunteers in a museum, archive and library in Wales.

Un rhywun sy’n gweithio neu wirfoddoli mewn amgueddfa, archifau neu lyfrgell yng Nghymru.

 

Is there a charge for this course? Oes angen talu am y cwrs hwn?

This course is provided free of charge by the Welsh Government.

Nag oes, mae Llywodraeth Cymru yn ariannu’r cwrs hwn.

 

Can I register more than 1 place for my colleagues? Ydy’n bosibl i mi gofrestru mwy nag un lle ar gyfer cyfeillion?

Yes, you can register up to 3 people. Please make sure that you supply all relevant detailsfor each person when registering. Please note that we may restrict the number of people who can attend from any one organisation if a course is popular/over-subscribed.

Ydych chi’n gallu cofrestru hyd at 3 o bobl. A fyddech chi cystal â darparu enwau a manylion cysylltu ar gyfer bob person wrth gofrestru. Nodwch bydd angen i ni gyfyngu ar nifer o bobl sy’n mynychu o un sefydliad os bydd y cwrs yn boblogaidd. 


Where can I find more information about this course? O ble ydw i’n gallu dod o hyd at wybodaeth am y cwrs hwn?

Visit the CyMAL website for more information, or contact seaneen.mcgrogan@wales.gsi.gov.uk

Ewch i wefan CyMAL ar gyfer wybodaeth bellach, neu gysylltwch a seaneen.mcgrogan@wales.gsi.gov.uk

 

Do you have questions about Integrated Pest Management - South Wales, 7th October 2013 | Rheoli Plâu yn Integredig - De Cymru, 7fed Hydref 2013? Contact the organiser

Where

Brecon Road
CF47 8RE Merthyr Tydfil
United Kingdom

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.