Free

Interactive workshop & networking lunch - Gweithdy rhyngweithiol a chinio

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Chapter Arts Centre

Chapter Arts Centre

Market Road

Cardiff

CF5 1QE

United Kingdom

View Map

Event description

Description

WHAT? Interactive workshop & networking lunch (free)

WHO is it for? NUJ members, especially freelancers, in Cardiff area - and beyond if you want to contribute

WHY? To hear what you think the NUJ can do to make the union more useful and relevant to you - organise social events, debates, talks or conferences? continue our ‘freelance salons’ with NUJ Training Wales? link with other unions/organisations to sponsor joint events? Your ideas matter!

Confirmed speaker: Pamela Morton, the NUJ’s newly appointed Freelance and Wales Officer

BETH? Gweithdy rhyngweithiol a chinio rhwydweithio (am ddim)

PWY? Aelodau'r NUJ yn ardal Caerdydd - a thu hwnt os ydych chi am gyfrannu

PAHAM? I glywed beth chi'n meddwl am sut i wneud yr undeb yn fwy defnyddiol a phertnasol i chi - trefnu digwyddiadau cymdeithasol, dadleuon neu cynhadleddau? parhau a'n 'salons llawrhydd'? cyd-weithio ag undebau/mudiadau eraill? Mae'ch syniadau'n yn bwysig!

Siaradwr wedi cadarnhau: Pamela Morton, newydd apwyntio fel Swyddog Cymru ac Aelodau Llawrhydd

Share with friends

Date and Time

Location

Chapter Arts Centre

Chapter Arts Centre

Market Road

Cardiff

CF5 1QE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved