Free

International Co-operators Day - Owen’s Legacy and Co-operative Learning

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Robert Owen’s Legacy, Welsh Co-operative Movement History and Co-operative Learning What lessons can we learn from around the world?

About this event

International Co-operators Day

Robert Owen’s Legacy, Welsh Co-operative Movement History and Co-operative Learning

(Llafur and Co-ops & Mutuals Wales Event)

What lessons can we learn from around the world?

Saturday 3rd July 2021

9.30 - 10.30 ‘Does Robert Owen's Legacy still resonate in the 21st century?’

➢ Lecture by Prof Chris Williams, University College, Cork - co-author of ‘Robert Owen and his Legacy’

➢ Q & A and audience participation

➢ Final thoughts from Prof Chris Williams

Chair: Mick Antoniw, Labour/Co-op, Pontypridd

10.30 – 10.35 Robert Owen Museum 3D Tour

10.35 - 11.35 ‘Ways to Mark Robert Owen’s Anniversary’

Robert Owen & the History of the Co-op Movement in Wales

Liz McIvor, Co-operative Heritage Trust Manager, Rochdale Pioneers Museum and The National Co-operative Archive;

Sian Williams, Head of Special Collections and Librarian, South Wales Miners’ Library, Swansea University

Co-operative Learning & Methodologies in Schools

Sara Vicari, Aroundtheworld.coop, (Rome) telling inspiring co-operative stories of collective action through qualitative & participatory research allowing the main characters to define how to realise their video.

Three short presentations followed by panel Q&A and audience participation

Chair: Jeremy Miles, Labour/Co-op, Neath

Diwrnod Rhyngwladol y Cydweithredwyr

Cymynrodd Robert Owen, y Mudiad Cydweithredol yng Nghymru a Dysgu Cydweithredol(Digwyddiad Cymdeithasau Llafur, Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru)

Pa wersi gallwn ni eu dysgu ar gyfer y 21ain Ganrif o Rannau Eraill y Byd?

Dydd Sadwrn 3ydd Gorffennaf 2021

09.30 - 10.30 ‘A ydy cyfraniad Robert Owen yn dal i atseinio yn yr 21ain ganrif?’

➢ Darlith gan Yr Athro Chris Williams, Coleg y Brifysgol, Cork - cydawdur ‘Robert Owen and his Legacy’

➢ Hawl i Holi, gyda’r gynulleidfa yn cymryd rhan

➢ Pwyntiau i gloi gan Yr Athro Chris Williams

Cadeirydd: Mick Antoniw, Y Blaid Lafur/Co-op, Pontypridd

10.30 – 10.35 Gwibdaith 3D o amgylch Amgueddfa Robert Owen

10.35 - 11.35 ‘Ffyrdd i Nodi Pen-blwydd Robert Owen’Robert Owen a hanes y Mudiad Cydweithredol yng Nghymru

Liz McIvor, Rheolwraig Ymddiriedolaeth Treftadaeth Cydweithrediad, Amgueddfa Arloeswyr Rochdale a’r Archif Genedlaethol Gydweithredol;

Sian Williams, Pennaeth Casgliadau Arbennig a Llyfrgellydd, Llyfrgell y Glowyr De Cymru, Prifysgol AbertaweTrefneg er mwyn Dysgu’n Gydweithredol mewn Ysgolion

➢ Sara Vicari, Aroundtheworld.coop, (Rhufain) yn sôn am straeon cydweithredol ysbrydoledig o weithio ar y cyd trwy ymchwil ansoddol & chyfranogol sydd yn galluogi’r brif gymeriadau i ddiffinio sut i greu eu fideo. Tri chyflwyniad byr, i’w dilyn gan Hawl i Holi’r panel a mewnbwn y gynulleidfa

Cadeirydd: Jeremy Miles, Y Blaid Lafur/Co-op, Castell-nedd

Share with friends

Date and time

Location

Online event

{ _('Organizer Image')}

Organiser Co-operatives & Mutuals Wales

Organiser of International Co-operators Day - Owen’s Legacy and Co-operative Learning

CMW is the representative body for the broader co-operative movement in Wales.

We are affiliated to Co-operatives UK, and through them are part of the worldwide co-operative movement represented by the International Co-operative Alliance.

Membership is open to all individuals who support the co-op movement, co-ops and co-op support bodies in Wales.

Membership starts at just £5 per year - further detail on our website at:-
www.cooperatives-wales.coop 

Save This Event

Event Saved