Free

International Symposium - National Academy for Educational Leadership

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Quay Hotel & Spa

Deganwy Quay

Deganwy

LL31 9DJ

United Kingdom

View Map

Event description
Symposiwm Rhyngwladol - yr Academi Arweinyddiaeth Leadership Academy International Symposium - National Academy for Educational Leadership

About this Event

Yn dilyn ymweliadau rhyngwladol â Ffindir ac Ontario gan gymdeithion yr Academi Arweinyddiaeth, byddant yn cynnal symposiwm rhyngwladol i rannu eu profiadau. Fe'ch gwahoddir i ymuno â nhw yn y Quay Hotel and Spa, Deganwy ar 16eg Mai 2019 am 5.30pm am luniaeth ac i glywed sut mae eu hymweliadau wedi dylanwadu ar eu hymarfer.

Following international visits to Finland and Ontario by the Leadership Academy associates' they will be holding an international symposium to share their experiences. You are invited to join them at the The Quay Hotel and Spa, Deganwy on 16th May at 5.30pm for refreshments and to hear how their visits have influenced their practice.

Share with friends

Date and Time

Location

The Quay Hotel & Spa

Deganwy Quay

Deganwy

LL31 9DJ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved