Free

Into Film - Creu Ffilm

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Galeri

Doc Fictoria

Caernarfon

LL55 1SQ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Addas ar gyfer: ATHRAWON CA2

Bydd iPads yn cael eu darparu er mwyn gwneud gwaith ymarferol

"Mae angen i blant a phobl ifanc ddysgu sut i wneud mwy na defnyddio technoleg yn unig a datblygu'r wybodaeth a sgiliau sydd eu hangen i ymwneud â'r dechnoleg honno mewn ffordd greadigol fel dysgwyr ac fel aelodau o weithlu technegol gymwys y dyfodol" - Yr Athro Donaldson, Adolygiad Annibynnol o'r Cwricwlwm a'r Trefniadau Asesu yng Nghymru

Dyma sesiwn ymarferol sydd wedi'i anelu i'ch arfogi fel athrawon â'r sgiliau i ddefnyddio ffilm o fewn y dosbarth er mwyn codi safonau ac ysgogi cymhelliant. Cynhelir gweithgareddau rhyngweithiol sydd wedi'i deilwra i ddarparu strwythur a chynllun ichi ei ddefnyddio a'ch myfyrwyr wrth iddyn nhw greu ffilm fer o fewn y dosbarth. Yn wir, y nod yw darparu arweiniad ichi fel y bod modd ichi ddefnyddio'r dechnoleg fodern i greu ffilmiau byr am unrhyw bwnc o Hanes i Wyddoniaeth. Ar ben hyn darperir cyngor ar sut i addasu'r technegau ar gyfer anghenion eich dosbarth er mwyn sicrhau y bod y myfyrwyr yn dysgu am y pwnc drwy ddefnyddio ffilm ond hefyd yn hogi a mireinio eu sgiliau llythrennedd, llafar a gwaith tim.


Share with friends

Date and Time

Location

Galeri

Doc Fictoria

Caernarfon

LL55 1SQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved