Free

Into Film Cymru Professional Network (Flint)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cornist Park School

Ffordd yr Ysgol

Flint

CH6 5ET

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Into Film Cymru’s Professional Network will demonstrate how film education fits within Successful Futures and the Digital Competencies Framework. The session will also include opportunities for educators to share best practice and develop new ideas to use in teaching and learning.

This will include:

· Keynote speech on creativity in teaching and the film industry: Celyn Jones, Into Film Ambassador and actor, writer and filmmaker.


· Exploring how to use resources alongside the Digital Literacy Framework: Kellie Williams, Welsh Government


· Digital literacy film clubs: Sareta Puri, Programme Manager, Into Film Cymru

Bydd Rhwydwaith Proffesiynol Into Film Cymru yn dangos sut mae addysg ffilm yn ffitio fewn i’r cwricwlwm Dyfodol Llwyddiannus a'r Fframwaith Cymwysedd Digidol. Bydd y sesiwn hefyd yn cynnwys cyfleoedd i addysgwyr i rannu arfer da a datblygu syniadau newydd i'w defnyddio yn y dosbarth.

Bydd hyn yn cynnwys:

· Prif araith ar greadigrwydd mewn addysgu a'r diwydiant ffilm - Celyn Jones: Llysgennad Into Film ac actor, awdur a gwneuthurwr ffilmiau

· Edrych ar sut i ddefnyddio adnoddau ochr yn ochr â'r Fframwaith Llythrennedd Digidol: Kellie Williams, Llywodraeth Cymru

· Clybiau ffilm Llythrennedd digidol: Sareta Puri, Rheolwr Rhaglen, Into Film Cymru

Share with friends

Date and Time

Location

Cornist Park School

Ffordd yr Ysgol

Flint

CH6 5ET

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved