Intro to ACT / Cyflwyniad i ACT

Intro to ACT / Cyflwyniad i ACT

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Date and time

Location

Online event

Come along to this Intro to ACT session to learn more about it and leave with some thought provoking and useable strategies.

About this event

Are you doing your best to control things and to make life better for yourself, but sometimes feel that the more you struggle, the worse things seem to get?

Many people have found that their quality of life can be improved, and their suffering reduced, by using ideas and strategies taken from a Therapy called “ACT” – which stands for Acceptance and Commitment Therapy.

ACT is underpinned by two main principles: Accept the things you can’t control, and: Make a commitment to do what you can to improve your life. ACT utilises mindfulness and assists you in clarifying what you value most in life and setting goals based upon these.

Come along to this Intro to ACT session to learn more about it and leave with some thought provoking and useable strategies.

You will learn new ideas by listening, watching some short videos and taking part in simple activities during the session.

This workshop will be delivered online via Zoom. Please check your confirmation and reminder emails from Eventbrite for your participation link.

A ydych yn gwneud eich gorau i reoli pethau a gwneud eich bywyd yn well, ond yn teimlo weithiau bod pethau’n mynd o ddrwg i waeth, er gwaethaf eich holl ymdrechion?

Mae llawer o bobl wedi canfod bod modd gwella ansawdd eu bywydau, a'u bod yn dioddef llai drwy ddefnyddio syniadau a strategaethau Therapi ACT, sy'n gyfystyr â Therapi Derbyn ac Ymrwymo.

Ategir ACT gan ddau brif egwyddor: Derbyn y pethau na allwch eu rheoli, ac: Ymrwymo i wneud yr hyn a allwch i wella eich bywyd. Mae ACT yn defnyddio ymwybyddiaeth ofalgar ac yn eich cynorthwyo i gadarnhau'r hyn yr ydych yn ei werthfawrogi fwyaf mewn bywyd, gan osod nodau yn seiliedig ar y gwerthoedd hyn.

Dewch draw i sesiwn Cyflwyniad i ACT, i gael gwybod rhagor. Byddwch yn gadael gyda strategaethau defnyddiol i’w hystyried a chnoi cil drostynt.

Byddwch yn dysgu syniadau newydd drwy wrando, gwylio fideos byr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau syml yn ystod y sesiwn.

Cyflwynir y gweithdy hwn ar-lein trwy Zoom. Gwiriwch eich e-byst cadarnhau a atgoffa gan Eventbrite i gael eich cyswllt cyfranogi.

Save This Event

Event Saved