Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

4i

Students' Union

Park Place

Cardiff

CF10 3QN

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Are you doing your best to control things and to make life better for yourself, but sometimes feel that the more you struggle, the worse things seem to get?

Many people have found that their quality of life can be improved, and their suffering reduced, by using ideas and strategies taken from a Therapy called “ACT” – which stands for Acceptance and Commitment Therapy.

ACT is underpinned by two main principles: Accept the things you can’t control, and: Make a commitment to do what you can to improve your life. ACT utilises mindfulness and assists you in clarifying what you value most in life and setting goals based upon these.

Come along to this 90 minute Intro to ACT session to learn more about it and leave with some thought provoking and useable strategies.

You will learn new ideas by listening, watching some short videos and taking part in simple activities during the session.


A ydych yn gwneud eich gorau i reoli pethau a gwneud eich bywyd yn well, ond yn teimlo weithiau bod pethau’n mynd o ddrwg i waeth, er gwaethaf eich holl ymdrechion?

Mae llawer o bobl wedi canfod bod modd gwella ansawdd eu bywydau, a'u bod yn dioddef llai drwy ddefnyddio syniadau a strategaethau Therapi ACT, sy'n gyfystyr â Therapi Derbyn ac Ymrwymo.

Ategir ACT gan ddau brif egwyddor: Derbyn y pethau na allwch eu rheoli, ac: Ymrwymo i wneud yr hyn a allwch i wella eich bywyd. Mae ACT yn defnyddio ymwybyddiaeth ofalgar ac yn eich cynorthwyo i gadarnhau'r hyn yr ydych yn ei werthfawrogi fwyaf mewn bywyd, gan osod nodau yn seiliedig ar y gwerthoedd hyn.

Dewch draw i sesiwn Cyflwyniad i ACT, sy’n para 90 munud, i gael gwybod rhagor. Byddwch yn gadael gyda strategaethau defnyddiol i’w hystyried a chnoi cil drostynt.

Byddwch yn dysgu syniadau newydd drwy wrando, gwylio fideos byr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau syml yn ystod y sesiwn.

Please note: Bookings for all our workshops open one month in advance.

Date and Time

Location

4i

Students' Union

Park Place

Cardiff

CF10 3QN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved