Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Introduction to Acceptance and Commitment Therapy / Cyflwyniad i Therapi Derbyn ac Ymrwymo

Wellbeing Workshops, Cardiff University

Wednesday, 4 March 2020 from 13:15 to 15:15 (GMT)

Introduction to Acceptance and Commitment Therapy /...

Ticket Information

Type End Quantity
Introduction to ACT / Cyflwyniad i ACT 4 Mar 2020 Free  

Event Details

Introduction to Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Are you doing your best to control things and to make life better for yourself, but sometimes feel that the more you struggle, the worse things seem to get?

Many people have found that their quality of life can be improved, and their suffering reduced, by using ideas and strategies taken from a Therapy called “ACT” – which stands for Acceptance and Commitment Therapy.

ACT is underpinned by two main principles: Accept the things you can’t control, and: Make a commitment to do what you can to improve your life. ACT utilises mindfulness and assists you in clarifying what you value most in life and setting goals based upon these.

Come along to this 2 hour Intro to ACT session to learn more about it and leave with some thought provoking and useable strategies.

You will learn new ideas by listening, watching some short videos and taking part in simple activities during the session.

Please note: Bookings for all our workshops open one month in advance.


Cyflwyniad i Therapi Derbyn ac Ymrwymo (ACT)

A ydych yn gwneud eich gorau i reoli pethau a gwneud eich bywyd yn well, ond yn teimlo weithiau bod pethau’n mynd o ddrwg i waeth, er gwaethaf eich holl ymdrechion?

Mae llawer o bobl wedi canfod bod modd gwella ansawdd eu bywydau, a'u bod yn dioddef llai drwy ddefnyddio syniadau a strategaethau Therapi ACT, sy'n gyfystyr â Therapi Derbyn ac Ymrwymo.

Ategir ACT gan ddau brif egwyddor: Derbyn y pethau na allwch eu rheoli, ac: Ymrwymo i wneud yr hyn a allwch i wella eich bywyd. Mae ACT yn defnyddio ymwybyddiaeth ofalgar ac yn eich cynorthwyo i gadarnhau'r hyn yr ydych yn ei werthfawrogi fwyaf mewn bywyd, gan osod nodau yn seiliedig ar y gwerthoedd hyn.

Dewch draw i sesiwn Cyflwyniad i ACT, sy’n para 2 awr, i gael gwybod rhagor. Byddwch yn gadael gyda strategaethau defnyddiol i’w hystyried a chnoi cil drostynt.

 

Byddwch yn dysgu syniadau newydd drwy wrando, gwylio fideos byr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau syml yn ystod y sesiwn.

Sylwer: Mae archebion ar gyfer ein holl weithdai ar agor fis ymlaen llaw.

 

 

 

 


 

Do you have questions about Introduction to Acceptance and Commitment Therapy / Cyflwyniad i Therapi Derbyn ac Ymrwymo? Contact Wellbeing Workshops, Cardiff University

Save This Event

Event Saved

When & Where


4i
Cardiff University Students' Union
Park Place
CF10 3QN Cardiff
United Kingdom

Wednesday, 4 March 2020 from 13:15 to 15:15 (GMT)


  Add to my calendar

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.