Introduction to Digital Volunteering
Free
Introduction to Digital Volunteering

Introduction to Digital Volunteering

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Dylan Thomas Centre

Somerset Place

Swansea

SA1 1RR

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description


Introduction to Digital Volunteering

As more and more services become digital by default it is essential we know how to support our clients/service users/ customers to get online. This session is aimed towards people who are embarking on digital volunteering within charities, libraries or other public venues. The training is free to attend but you must book your place as we have limited spaces available.

Cyflwyniad i Wirfoddoli Digidol

Wrth i fwy a mwy o wasanethau symud ar lein, mae’n hanfodol ein bod yn gwybod sut i gefnogi ein cleientiaid / defnyddwyr gwasanaeth / cwsmeriaid i fynd ar-lein. Mae’r sesiwn yma ar gyfer pobl sydd yn cychwyn ar wirfoddoli digidol o fewn elusennau, llyfrgelloedd neu leoliadau cyhoeddus eraill. Mae’r hyfforddiant yn rhad ac am ddim, ond bydd rhaid archebu eich lle gan ein bod bod rhaid i ni gyfyngu y niferoedd sydd yn mynychu.

This session will cover:

- What is Digital Inclusion
- Supporting people to get online
- Dos and Don’ts
- Where to find further resources to help you.

Bydd y sesiwn hon yn ymdrin a:
- Beth yw Cynhwysiant Digidol
- Cefnogi pobl i fynd ar-lein
- Gair i gall: beth i wneud a beth i osgoi
- Ble i ddod o hyd i adnoddau pellach i’ch helpu chi.


FAQs

Where can I contact the organiser with any questions?

Jo Clark: jo.clark@wales.coop / 029 2080 7035

Delyth Rees@ delyth.rees@wales.coop / 07823 342301


Is there a cost to attend this event?

There is no charge for this training. However, if you are unable to attend you must cancel your place by contacting us. If you fail to cancel your place and do not attend we will charge your organisation £25.00 for non-attendance.

Ni does ffi am yr hyfforddiant hwn. Fodd bynnag, os nad ydych yn gallu bod yn bresennol, bydd rhaid i chi ganslo eich lle drwy gysylltu a ni. Os na fyddwch yn canslo eich lle, byddwn yn codi ffi o £25 i’ch sefydliad am beidio a mynychu.

Do I need to bring a laptop or tablet?

We'll have kit available for you. If you want to bring your own tablet or laptop that's fine as well.

Bydd gennym offer i chi ddefnyddio, ond mae croeso i chi ddod a tabled neu liniadur eich hun.


When - Tuesday, 24 January 2017 from 10:00 to 13:00 (GMT)

Where - Dylan Thomas Centre, Somerset Place, Swansea SA1 1RR GB


Share with friends

Date and Time

Location

Dylan Thomas Centre

Somerset Place

Swansea

SA1 1RR

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved