£120

Multiple Dates

Introduction to ISO

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Business in Focus

Unit 14/15 Bocam Park

Pencoed

Bridgend

CF35 5LJ

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Are you compliant to the new ISO standards?

Have you completed the update of your ISO9001:2008 and/or ISO14001:2004 systems to the new 2015 requirements?

The clock is ticking for you to update your ISO certified systems. If this is not completed by September 2018 your certificate will be worthless, and if you want to regain the accreditation, you will be required to pay the cost of a new accreditation. We will:

  • Provide a simple and straightforward overview of the key changes and how to manage them effectivel
  • Offer a simple approach to upgrading your systems

Are you new to ISO standards and need it for a tender?

This workshop will provide you with the information on the new ISO standard and the requirements providing the first steps on the journey. We will:

  • Inform you how to start implementing a system from scratch

Delivered by Phil Summers IRCA IQA, Director & senior consultant of Simple Business Solutions Limited.Ydych chi’n cydymffurfio â’r safonau ISO newydd?
Ydych chi wedi cwblhau’r diweddariad o’ch system ISO9001:2008 a/neu ISO14001:2004 yn unol â gofynion newydd 2015?


Mae’r amser yn prinhau i chi ddiweddaru eich systemau ardystiedig ISO. Os na wneir hyn erbyn Medi 2018, bydd eich tystysgrif yn ddi-werth, ac os byddwch yn dymuno adennill yr achrediad, bydd angen i chi dalu cost achrediad newydd. Fe wnawn ni:

  • Ddarparu trosolwg syml a hawdd ei ddeall o’r newidiadau allweddol a sut i’w rheoli’n effeithiol
  • Cynnig dull syml o uwchraddio eich systemau

A safonau ISO yn newydd i chi ac mae arnoch chi angen hynny i lunio tendr?


Bydd y gweithdy hwn yn sicrhau y cewch chi’r wybodaeth ynghylch y safon ISO newydd a’r gofynion sy’n darparu’r camau cyntaf ar y daith. Fe wnawn ni:

  • Eich hysbysu ynghylch sut i weithredu system o’r dechrau


Cyflwynir gan Phil Summers IRCA IQA, Cyfarwyddwr ac uwch ymgynghorydd Simple Business Solutions Limited.

Share with friends

Location

Business in Focus

Unit 14/15 Bocam Park

Pencoed

Bridgend

CF35 5LJ

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved