Introduction to Keeping Chickens Course / Cwrs Cyflwyniad i Gadw Ieir Adref

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description

Description

Introduction to Keeping Chickens at Home Course

Join the Garden’s Education Officer, Rebecca Thomas, for an Introduction to Keeping Chickens at Home Course.

This course is suitable for anyone who is considering or has just started to keep chickens at home. Learn how rewarding keeping chickens can be to you and your family.

The course will cover which breeds to buy, housing through the seasons, day to day maintenance of chickens, how and what to feed chickens and their general health.

Booking is essential. 10am-2pm. £20 (£18 Concessions & Garden Members) - to claim the concessionary price, please call 01558 667150.

Course delivered by the Garden’s Growing the Future project.

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

-

Cwrs Cyflwyniad i Gadw Ieir Adref

Ymunwch â Swyddog Addysg yr Ardd, Rebecca Thomas, am Gwrs Cyflwyniad i Gadw Ieir Adref.

Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer unrhyw un sy’n ystyried neu sydd newydd ddechrau cadw ieir adref. Dysgwch y manteision o gadw ieir i chi a’ch teulu.

Bydd y cwrs yn cynnwys pa fridiau i’w prynu, tai drwy’r tymhorau, cynnal a chadw o ddydd i ddydd, sut a beth i fwydo’r ieir a’u hiechyd cyffredinol.

Rhaid archebu ymlaen llaw. 10yb-2yp. £20 (£18 i Gonsesiynau & Aelodau'r Ardd) - i hawlio'r pris rhatach, ffoniwch 01558 667150 os gwelwch yn ddda.

Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.

Date and Time

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved