Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Gefail yr Ynys

Slate Quay

St. Helens Road

Caernarfon

LL55 2PB

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

These workshops are designed to introduce participants to metalworking, silversmithing and jewellery making skills leading to the production of one off three-dimensional forms and jewellery. Participants will be instructed in the safe use of specialist techniques and tools within the forge's workshop environment. No previous experience is required.

Workshop leader: Miranda Meilleur is a designer silversmith working in a variety of precious and non precious metals, she produces unique pieces of metalwork, bowls and spoons both functional and sculptural. She has exhibited nationally and internationally and is currently working as a part time lecturer in applied design whilst also making her own work.

Course 1

10am – 4pm Saturday 17th of June (Lunch break 12 - 1pm)

Course 2

10am – 4pm Saturday 15th of July (Lunch break 12 - 1pm)

Participants wishing to attend both metalworking courses will have the opportunity to extend their experience and to gain further experience of working with metal with expert tuition from the artist. Or feel free to come to one of the courses only.

The techniques and processes learned will include piercing (sawing through copper sheet), hammering and annealing metal (heating metal to make it workable) to create and form bowls or other three-dimensional forms.

Dress code: sensible footwear (not sandals or flip flops), long hair tied back, no dangly jewellery or scarves.

£65 (£50 concessions & CARN members)

Includes all materials & equipment

Over 16’s


Mae'r gweithdai yma wedi cael eu cynllunio fel cyflwyniad i sgiliau gwaith metel, gofannu arian a chreu gemwaith, gan arwain at greu darn unigryw mewn tri dimensiwn neu darn o emwaith. Bydd mynychwyr yn cael eu dysgu sut i ddefnyddio technegau ac offer arbenigol yn ddiogel ofewn gweithdy'r efail. Does dim angen cael unrhyw brofiad blaenorol.

Cwrs 1

10yb - 4yp Dydd Sadwrn Mehefin 17eg (Toriad cinio 12 - 1yp)

Cwrs 2

10yb - 4yp Dydd Sadwrn Gorfennaf 15eg (Toriad cinio 12 - 1yp)

Gall rheiny sydd am ddod i'r ddau gwrs gwaith metel ymestyn eu profiad a'u gwybodaeth o weithio hefo metel gyda hyfforddiant arbenigol gan yr artist. Neu gallwch ddod i un o'r dyddiau yn unig.

Bydd y technegau a'r prosesau sy'n cael eu dysgu yn cynnwys llifio, curo ac anelio dalen copr, (anelio yw poethi metel er mwyn gallu ei drin) er mwyn creu a ffurfio bowlen neu ffurf tri dimensiwn arall.

Côd gwisg: Esgidiau cadarn (nid sandalau na fflip fflops), gwallt hir wedi' glymu nôl, dim gemwaith hir na sgarffiau.

£65 (£50 consesiynau ac aelodau CARN)

Gan gynnwys defnyddiau ac offer

Dros 16 oed yn unig

Share with friends

Date and Time

Location

Gefail yr Ynys

Slate Quay

St. Helens Road

Caernarfon

LL55 2PB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved