£40 – £45

Introduction to Paper Cutting with Chlöe Augusta Needham - Creative worksho...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

MOSTYN

12 Vaughan Street

Llandudno

LL30 1AB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Event description

Description

Introduction to Paper Cutting with Chlöe Augusta Needham - Creative workshop for adults

3rd November 2019,

10:30am to 4:00pm

An introductory workshop where you will learn the skills and techniques required to create paper cut artwork. Throughout the day you will develop your paper cutting skills, raise your confidence in using the relevant tools, and have a guided experience that explores elements of pattern design and illustrating forms. You'll create a unique completed paper cut during the workshop and gain enough hands-on experience to make amazing creations of your own at home.

All materials are provided, but please do bring along any source material, drawings or inspirations that you may wish to work from.

No prior experience is needed.

£45 per person. [Students £40]

Booking is essential, please contact our shop Tuesday - Sunday 10.30 - 5pm

01492 868191 or shop@mostyn.org


Cyflwyniad i Dorri Papur gyda Chlöe Augusta Needham - Gweithdai i oedolion

3 Tachwedd 2019,

10:30am to 4:00pm

Gweithdy rhagarweiniol lle byddwch yn dysgu'r sgiliau a'r technegau sydd eu hangen i greu gwaith celf wedi'i dorri ar bapur. Drwy'r dydd byddwch yn datblygu eich sgiliau i dorri papur, yn codi'ch hyder wrth ddefnyddio'r offer perthnasol, ac yn cael profiad dan arweiniad sy'n archwilio elfennau o ddylunio patrymau a ffurfiau darluniadol. Byddwch yn creu gwaith celf wedi'i dorri i mewn i bapur yn ystod y gweithdy ac yn gadael efo digon o brofiad ymarferol i wneud creadigaethau anhygoel o'ch cartref chi.

Darparir yr holl ddeunyddiau, a fyddech gystal â dod ag unrhyw ddeunydd ffynhonnell, darluniadau neu ysbrydoliaeth yr hoffech weithio ohonynt gyda chi.

Ni fydd angen unrhyw brofiad blaenorol.

£45 yr pen (Myfyrwyr £40)

Mae archebu'n hanfodol, cysylltwch â'n siop dydd Mawrth - dydd Sul 10.30yb - 5.00yp.

01492 868191 neu shop@mostyn.org

Share with friends

Date and Time

Location

MOSTYN

12 Vaughan Street

Llandudno

LL30 1AB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved