£35

Introduction to Planning/Cyflwyniad i Gynllunio

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Monmouth Town Council

Shire Hall

Agincourt Square

Monmouth

NP25 3DY

United Kingdom

View Map

Event description

Description

An Introduction to Planning

An introductory or refresher training session, for new councillors, or those that want to know more about the planning system. A particular focus on where and how Community and Town Councils can impact planning, and ensure the community voice is heard.

This training session runs for 2.5 hours, with a 15 minute break. It is fully interactive with opportunities for questions and answers throughout. Refreshments will be provided.

This training session will provide:

  • An overview of the planning system and key players involved

  • An explanation of the role of Community and Town Councils in planning

  • A look into community involvement in Local Development Plan preparation

  • Insight into how planning applications are decided

  • A description of recent changes to the planning system, including the introduction of pre-application community consultation and Place Plans


Cyflwyniad i Gynllunio

Sesiwn gyflwyno, neu loywi, ar gyfer cynghorwyr newydd, neu’r rhai sydd am wybod mwy am y system gynllunio. Ffocws arbennig ar ble a sut y gall cynghorau Cymuned a Thref effeithio ar gynllunio a sicrhau y clywir llais y gymuned.

Cynhelir y sesiwn hyfforddi am 2.5 awr, gyda saib am 15 munud. Mae’n hollol ryngweithiol gyda chyfleoedd i ofyn cwestiynau a chael atebion drwyddi draw. Darperir lluniaeth.

Bydd y sesiwn hyfforddi hon yn darparu:

  • Trosolwog o’r system gynllunio a’r chwaraewyr allweddol sydd ynghlwm

  • Esboniad o rôl Cynghorau Cymuned a Thref mewn cynllunio

  • Golwg ar ymrwymiad y gymuned mewn paratoi Cynllun Datblygu Lleol

  • Mewnwelediad ar sut y penderfynir ar geisiadau cynllunio

  • Disgrifiad o’r newidiadau diweddar i’r system gynllunio. Yn cynnwys cyflwyno ymgynghoriad cymunedol cyn-cais a Chynlluniau Cynefin
Share with friends

Date and Time

Location

Monmouth Town Council

Shire Hall

Agincourt Square

Monmouth

NP25 3DY

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved