Introduction to Programming and How to Apply It  Cyflwyniad i Raglennu a Sut i’w Gymhwyso
Sales Ended
Introduction to Programming and How to Apply It  Cyflwyniad i Raglennu a Sut i’w Gymhwyso

Introduction to Programming and How to Apply It Cyflwyniad i Raglennu a Su...

Sales Have Ended

Registrations are closed
Have a productive workshop day!

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Llantarnam Grange Arts Centre

St David's Rd

Cwmbran

NP44 1PD

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going

Sales Have Ended

Registrations are closed
Have a productive workshop day!
Event description

Description

Overview

This one day hands on workshop will cover:

  • An introduction to applying programming for physical computing (Arduino, Microbit, etc.)
  • How it can be applied in a teaching environment.

By the end of the session you will be able to:

  • Use “swift playground” as an interactive way of learning basic programming
  • Have a practical understanding of programming for physical computing and how this is applied.


Who Should Attend

Teachers with no prior knowledge of programming but want to use it in the classroom to enhance learning and comply with the Digital Competency Framework.

This FREE workshop is only open to teachers who work or live in Blaenau Gwent, Caerphilly, Monmouthshire, Newport or Torfaen.

Facilitator

Martijn Gommeren is a multi-skilled product designer with an interest in making things work. He is experienced in a range of digital making technologies from 3D printing and laser cutting to screen based technologies. Martijn uses these technologies on a daily basis, including Arduino, Microbit as well as CAD software and the Adobe suite. He is able to look at your ideas, concepts and project from the ground up to make them work.


Trosolwg

Bydd y gweithdy undydd ymarferol hwn yn cwmpasu:

  • Cyflwyniad i gymhwyso rhaglennu ar gyfer cyfrifiadura ffisegol (Arduino, Microbit, ac ati.)
  • Sut y gellir ei gymhwyso mewn amgylchedd addysgu.

Erbyn diwedd y sesiwn:

  • Byddwch yn gallu defnyddio “swift playground” fel ffordd ryngweithiol o ddysgu rhaglennu sylfaenol
  • Bydd gennych ddealltwriaeth ymarferol o raglennu ar gyfer cyfrifiadura ffisegol a sut y caiff hwn ei gymhwyso.


Pwy ddylai fynychu?

Athrawon heb unrhyw wybodaeth flaenorol o raglennu ond sydd am ei ddefnyddio yn yr ystafell ddosbarth i wella dysgu a chydymffurfio â’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol.

Dim ond i athrawon sy’n gweithio neu’n byw ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd neu Dorfaen y mae’r gweithdy AM DDIM hwn ar gael.

Hwylusydd

Mae Martijn Gommeren yn ddylunydd cynnyrch aml-sgil gyda diddordeb mewn gwneud i bethau weithio. Mae ganddo brofiad mewn ystod o dechnolegau gwneud digidol, o argraffu 3D a thorri laser i dechnolegau seiliedig ar sgrin. Bydd Martin yn defnyddio’r technolegau hyn yn ddyddiol, gan gynnwys Arduino, Microbit yn ogystal â meddalwedd CAD a’r gyfres Adobe. Gall edrych ar eich syniadau, cysyniadau a’ch prosiect o’r llawr i fyny a gwneud iddynt weithio.

Share with friends

Date and Time

Location

Llantarnam Grange Arts Centre

St David's Rd

Cwmbran

NP44 1PD

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved