Introduction to using Digital Health and Wellbeing tools/apps Cyflwyniad i...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Hafan Cymru Conference Suite

Stephens Way

Carmarthen

SA31 2BG

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Digital Communities Wales training is aimed at front line staff and volunteers who are supporting people to get online and become digitally included

Come and discover some ways you can use digital health and wellbeing tools to work with community groups and/or individual service users in your organisation.

Health and Wellbeing Online

Using the web/apps to support health & wellbeing - A session looking at the variety of apps and websites you can use to support health and wellbeing for your clients.

Where can I contact the organiser with any questions?

Please contact:

ruairi.mclaren@wales.coop


Mae hyfforddiant Cymunedau Digidol Cymru wedi'i anelu at staff rheng flaen a gwirfoddolwyr sy'n cefnogi pobl i fynd ar-lein a chael eu cynnwys yn ddigidol

Offer ac awgrymiadau y gallwch eu defnyddio i helpu pobl i arbed arian ar-leinBle all i gysylltu a’r trefnydd gydag unrhyw gwestiynau?

Lles Ar-lein Iechyd a

Using y we / apps i gefnogi iechyd a lles - Mae sesiwn yn edrych ar yr amrywiaeth o apps a gwefannau y gallwch eu defnyddio i gefnogi iechyd a lles ar gyfer eich cleientiaid.

Cysylltwch a:

ruairi.mclaren@wales.coop


NB: Please let us know if you have any special requirements prior to the day

DS: Rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw ofynion arbennig cyn y diwrnod

Date and Time

Location

Hafan Cymru Conference Suite

Stephens Way

Carmarthen

SA31 2BG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved