Introduction to Wearable Technology Using Microbits Cyflwyniad i Dechnoleg Wisgadwy gan Ddefnyddio Microbits
Free
Introduction to Wearable Technology Using Microbits Cyflwyniad i Dechnoleg Wisgadwy gan Ddefnyddio Microbits

Introduction to Wearable Technology Using Microbits Cyflwyniad i Dechnoleg...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Llantarnam Grange Arts Centre

St David's Rd

Cwmbran

NP44 1PD

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Overview

Using the Microbit platform we will be focusing on wearable tech, creating an exciting product in a day!

This one day hands on workshop will cover:

 • An introduction to Microbit
 • Microbit programming
 • Making techniques to be able to create a small wearable device

By the end of the session you will be able to:

 • Program and troubleshoot the Microbit as a physical computing platform.
 • Create a wearable device with simple and affordable craft items.

Who Should Attend

Teachers with no prior knowledge of using Microbits but want to use them in the classroom to enhance learning and comply with the Digital Competency Framework.

This free workshop is only open to teachers who work or live in Blaenau Gwent, Caerphilly, Monmouthshire, Newport or Torfaen.

Facilitator

Martijn Gommeren is a multi-skilled product designer with an interest in making things work. He is experienced in a range of digital making technologies from 3D printing and laser cutting to screen based technologies. Martijn uses these technologies on a daily basis, including Arduino, Microbit as well as CAD software and the Adobe suite. He is able to look at your ideas, concepts and project from the ground up to make them work.


Trosolwg

Gan ddefnyddio’r llwyfan Microbit byddwn yn canolbwyntio ar dechnoleg wisgadwy, gan greu cynnyrch cyffrous mewn diwrnod!

Bydd y gweithdy undydd ymarferol hwn yn cwmpasu:

 • Cyflwyniad i Microbit
 • Rhaglennu Microbit
 • Technegau gwneud er mwyn gallu creu dyfais wisgadwy fach

Erbyn diwedd y sesiwn byddwch yn gallu:

 • Rhaglennu a datrys y Microbit fel llwyfan cyfrifiadura ffisegol.
 • Creu dyfais wisgadwy gydag eitemau crefft syml a fforddiadwy.


Pwy ddylai fynychu ?

Athrawon heb wybodaeth flaenorol o ddefnyddio Microbitau ond sydd am eu defnyddio yn yr ystafell ddosbarth i wella dysgu a chydymffurfio â’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol.

Dim ond i athrawon sy’n gweithio neu’n byw ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd neu Dorfaen y mae’r gweithdy am ddim hwn ar gael.

Hwylusydd

Mae Martijn Gommeren yn ddylunydd cynnyrch aml-sgil gyda diddordeb mewn gwneud i bethau weithio. Mae ganddo brofiad mewn ystod o dechnolegau gwneud digidol, o argraffu 3D a thorri laser i dechnolegau seiliedig ar sgrin. Bydd Martin yn defnyddio’r technolegau hyn yn ddyddiol, gan gynnwys Arduino, Microbit yn ogystal â meddalwedd CAD a’r gyfres Adobe. Gall edrych ar eich syniadau, cysyniadau a’ch prosiect o’r llawr i fyny a gwneud iddynt weithio.

Share with friends

Date and Time

Location

Llantarnam Grange Arts Centre

St David's Rd

Cwmbran

NP44 1PD

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved