Introductory Certificate in Fundraising (Part 1)
£75
Introductory Certificate in Fundraising (Part 1)

Introductory Certificate in Fundraising (Part 1)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Institute of Fundraising Cymru

21 Cathedral Road

1st Floor, 21 Cathedral Road

Cardiff

CF11 9HA

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Dr Claire Routley FInstF

The Introductory Certificate in Fundraising is the first stage in the Institute of Fundraising Professional Qualification Framework and will provide you with a basic knowledge and understanding of fundraising and the sector itself, the surrounding legal framework and introduce you to some fundamental fundraising tools and techniques

The course consists of four units:

  • The Fundraising Environment
  • Role of Fundraising
  • Fundraising Skills
  • Learning about Fundraising

Price includes lunch and refreshments

Please be aware that this session is the first part of a 2-part Certificate course. Full details can be found on our website http://www.institute-of-fundraising.org.uk/events-and-training/qualifications/introductory-certificate-to-fundraising/


Y Dystysgrif Ragarweiniol mewn Codi Arian yw cam cyntaf Fframwaith Cymwysterau Proffesiynol y Sefydliad Codi Arian a bydd yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol i chi ynglŷn â chodi arian ac ynglŷn â’r sector ei hun a’i fframwaith cyfreithiol. Bydd hefyd yn eich cyflwyno i rai dulliau a thechnegau codi arian hanfodol.

Mae pedair uned i’r cwrs:

  • Yr Amgylchedd Codi Arian
  • Rôl Codi Arian
  • Sgiliau Codi Arian
  • Dysgu am Godi Arian

Bydd y rhai sy’n mynychu’r cwrs yn derbyn tystysgrif presenoldeb os ydynt yn cwblhau’r diwrnod, ac anogir nhw i fynd ymlaen at hyfforddiant ar lefel uwch pan fo’n briodol.

Share with friends

Date and Time

Location

Institute of Fundraising Cymru

21 Cathedral Road

1st Floor, 21 Cathedral Road

Cardiff

CF11 9HA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved